پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

اشارات

خرید تلفنی
کد محصول : اشارات
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
اشارات نوشته علی شریعتی
توضیحات

امکان دارد که بگويند كه من املم ، كهنه پرستم ، مرتجعم...ولی هرچه مي خواهند بگويند ، من كه هم كهنه ترين كهنه ها را و هم نوترين نوها را مي شناسم و خود در هر دو دنياي دور از هم و متناقض با هم بسيار آموخته ام و اندوخته ام ، مي دانم كه شلاق و كشيده و مشت چه نقش سازنده و نيرومندي را در تعليم و بخصوص تربيت بازي مي كند و حيف كه دست هاي معلم را بسته اند و مسووليت خطير و پيچيده و دشوار تعليم و بخصوص تربيت را تنها بر دوش هاي ناتوان و لرزان كلمات نهاده اند ، آن هم نه كلمات زنده : كلماتي كه از سر زبان برميخيزند بلكه كلمات مرده : كلماتي كه از نوك قلم بيرون مي ريزند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.