پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتماعی

موجود
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتماعی نوشته آلفرد سووی
توضیحات

در کتاب افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتماعی افكار عمومي، عكس العمل قسمت عمده‌اي از جامعه است، در برابر حوادثي كه براي جامعه رخ مي‌دهد، و بيشتر ناشي از احساس است تا استدلال. برخي انديشمندان نيز گفته‌اند؛ افكار عمومي چيزي جز صداي مردم نيست كه با پويايي توانمند خود، سرنوشت جامعه‌ها را رقم مي‌زند. بنابراين مي‌توان گفت: افكار عمومي، مجموعه افكار فردي است كه در يك شرايط رواني و فضاي اجتماعي خاص متعدد و منسجم مي‌گردد، به گونه‌اي كه با از بين رفتن آن شرايط و فضاي جمعي، افكار عمومي متعدد و منسجم نيز از بين خواهد رفت. افكار عمومي گروههاي مختلف جامعه نسبت به امري خاص، مانند: پديده‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ...داراي جلوه‌هاي مثبت يا منفي است؛ كه گاهي با ابزار و وسايل ارتباط جمعي مانند روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون، منعكس مي‌شوند و گاهي نيز انعكاس نمي‌يابند. افكار عمومي دربارۀ موضوعات خاص و مجموعه عقايد همه افراد، در يك جامعه معي�'ن بحث مي‌كند، و موضوع آن را بيشتر امور مربوط به عامۀ مردم و مسايل مرتبط با سياست اجتماعي تشكيل مي‌دهند. همچنين از افكار رايج تمايز دارد؛ چرا كه افكار رايج عبارت از شيوۀ قضاوت يا نگرشي نسبتاٌ گسترده و ليكن بدون پويائي و با حالتي خنثي مي‌باشد. ام�'ا افكار عمومي تشكيل دهندۀ نيرويي جمعي است كه قادر به اعمال فشار مي‌باشد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.