پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

ایده ئولوژی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
ایده ئولوژی نوشته ديويد مک للان
توضیحات

پژوهش درموردايده ئولوژي به معنی مطرح نمودن اين پرسش هاست : خاستگاه باورهاي ما درباره جامعه و سياست كدام است ؟ آيا اين باورها را شرايط اجتماعي تعيين مي كند ؟ اگر چنين است ، اين باورها چه اعتباري را مي توانند مدعي شوند ؟ در اين اثر مختصر ولي جامع ، ديويد مك للان به بررسي خاستگاه مفهوم ايده ئولوژي مي پردازد . جايگاه آن را در سنت هاي ماركسيستي و غير ماركسيستي بررسي مي كند و كاربردهاي مختلفي را كه ايده ئولوژي در تئوري جديد اجتماعي و سياسي و به ويژه در ارتباط بين ايده ئولوژي و بحث پايان تاريخ داشته است ارزيابي مي كند .

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.