پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

برنامه ریزی آموزشی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
برنامه ریزی آموزشی نوشته غلامرضا لشکر بلوکی - ناصر جعفری - منوچهر فضلی خانی
توضیحات

ويرايش کردن بسیار جديد و نو به انضمام شیوه ي تدوين برنامه ي سالانه ي مدارس • ارزش يابي آموزشي در يك نگاه • نحوه ي محاسبه وتوليد شاخص هاي آموزش و پرورش • نحوه ي تهيه ي طرح ها و برنامه هاي آموزش و پرورش مناطق • نحوه ي تدوين برنامه ي سالانه ي مدارس به منظور عملياتي شدن قوانين و مقررات برنامه هاي توسعه به ويژه توسعه ي آموزش و پرورش ساختار وكميته هاي مختلفي نظير معاونت برنامه ريزي، شوراي آموزش و پرورش و... در زمينه ي برنامه ريزي در بدنه ي وزارت آمزووش پرورش و سازمان آموزش و پرورش استان ها شكل گرفت.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.