پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

جامعه شناسی خودمانی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی

جامعه شناسی خودمانی نوشته حسن نراقی
توضیحات

اين دود سيه فام كه از بام وطن خاست از ماست كه بر ماست وين شعله سوزان كه برآمد ز چپ و راست از ماست كه برماست جان گر به لب ما رسد، از غير نناليم با كس نسگاليم ازخويش بناليم كه جان سخن اين جاست از ماست كه بر ماست ما كهنه چناريم كه از باد نناليم بر خاك بباليم ليكن چه كنيم، آتش ما در شكم ماست از ماست كه بر ماست

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.