پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

جهانی شدن و استعمار دوباره

خرید تلفنی
کد محصول : جهانی شدن و استعمار دوباره
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
جهانی شدن و استعمار دوباره نوشته علی محمدی
توضیحات

هم چنان بيشتر از دو دهه است كه مطالعه کردن و پژوهش درباره فرايند و اثرات جهاني شدن در جهان امروز آغاز شده است. برخي از دانشمندان با هيجان بسيار و با نگرش مثبت به موضوع جهاني شدن مي نگرند، درحالي كه بعضي ديگر با نگرشي انتقادي و بدبينانه به اين فرايند مي پردازند. يكي از موضوعات حائز اهميت در اين زمينه بررسي نگرش پژوهشگران مسلمان به فرايند جهاني شدن و ارزيابي آن است چون اين فرايند خود به تنهايي شگرف بر كشورهاي درحال توسعه و به ويژه كشورهاي مسلمان داشته است. كتاب حاضر براي ايجاد آگاهي درباره واكنش مسلمانان در مقابل فرايند جهاني شدن و اثرات آن بر كشورهاي مسلمان، دست به مقايسه كشورهاي اسلامي و غيراسلامي مي زند و به بررسي نگاه مسلمانان به اين فرايند مي پردازد_ نگاهي كه با توجه شرايط جهاني از اهميتي خاص برخوردار است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.