پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

طبقه و کار در ایران

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
طبقه و کار در ایران نوشته سهراب بهداد - فرهاد نعمانی
توضیحات

كتاب طبقه و کار در ایران درمورد دگرگون شدن ماهيت طبقاتي نيروي كار ايران در سه دهه گذشته است. اين سال ها برهه مهمي در تاريخ نوين ايران است. پس از دو دهه توسعه سريع سرمايه داري، كه با افزايش يكباره درآمد نفتي در نيمه اول دهه 1350 شروع شد و سپس با ركودي عميق پايان گرفت، مردم ما انقلابي را از سر گذراندند، كه به دولت دين سالار جمهوري اسلامي ايران انجاميد. دولت اسلامي، در پي استقرار نظام اقتصادي اسلامي، راه اتوپيايي اسلامي اش را در پيش گرفت. ادعاي دولت اسلامي اين بود كه طاغوتيان را ريشه كن و حاكميت مستضعفان را كه سرانجام،«وارث زمين خواهند بود» برقرار خواهد كرد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.