پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

عینیت در پژوهش های اجتماعی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
عینیت در پژوهش های اجتماعی نوشته گونار میردال
توضیحات

اگر گفته نشود که تمام كسان مي توانيم بگوييم اكثر كساني كه سر و كارشان با علوم اجتماعي است خيال مي كنند كه پژوهش هاشان « عيني» و نتيجه گيريهايشان مستقل از هر پيشداوري است. و نيز گمان دارند كه در پژوهشهاي خود « علمي» فكر مي كنند و از تعصب به دورند و در برداشتهاي خود هم به كلي با قدما فرق دارند. در كتابي كه تر جمه آن در دست شماست گونارل ميردال افسانه عينيت را ارزيابي مي كند ميردال صاحب نظري است كه علوم اجتماعي را به عنوان يك « شعور عام بغرنج» يا « فهم عادي پيچيده» تلقي و از اين نگاه نظريات اقتصاد دانان سياسي و جامعه شناسان را ارزيابي مي كند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.