پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

غافل گیری و شکست در اطلاعات

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
غافل گیری و شکست در اطلاعات نوشته گروه نویسندگان
توضیحات

در کتاب غافل گیری و شکست در اطلاعات محدوديت هاي ادراكي آدم توانايي ما را براي پيش گويي حوادث جديد غير قابل انتظار ٬ محدود مي كند. به ويژه هنگامي كه در آينده از ديدگاه هاي تحليل كنوني ما ٬ اعتقادات و يا فرضيات ما فاصله مي گيرند. بنا به نظر متخصصان ٬ نقش كليدي كه غافل گيري در حملات نامتقارن و عمليات ويژه ايفا مي كند ٬ مي تواند مورد شناسايي قرار گيرد. الگوهاي قابل تشخيص در تاريخ غافل گيري در زمان جنگ و در ديپلماسي حاكي از اين است كه غافل گيري يك پديده عمومي است كه مي توان يك تئوري كلي براي توضيح آن ارائه نمود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.