پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

مردم شناسی اصطلاحات خودمانی

موجود
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
مردم شناسی اصطلاحات خودمانی نوشته محمود اکرامی
توضیحات

کتاب،مردم شناسی اصطلاحات خودمانی پژوهشی است درمورد اصطلاحات خودمانی جوانان ایران امروز. این جوانان برای پنهان کاری و مخفی کردن اعمال و اندیشه های خود، اصطلاحات و واژگان خاصی خلق، و در ارتباطات خود از آنها استفاده می کنند. نویسنده سعی کرده است این پدیده فرهنگی را شناسایی و تجزیه و تحلیل کند. لازم به ذکر است که این اصطلاحات و واژگان مخفی و خودمانی، علاوه بر جوانان در بین زندانیان، سربازها، دانشجویان و سایر جوانانی که در مراکز شبانه روزی به صورت «خانوار جمعی» زندگی می کنند نیز بسیار رایج است. چرا که آنها نیز در بسیاری از موارد ناگزیرند اندیشه ها و اخبار و اطلاعات خود را پنهان کنند. نویسنده شکاف نسلی را دلیل برای فاصله اجتماعی بین نسل ها و کاهش ارتباط بین نسل ها دانسته که به کاهش شناخت بین نسلی و در نتیجه کاهش اعتماد بین نسل ها منهی می شود. هم چنین وی کاهش اعتماد بین نسلی را دلیلی بر کاهش بیشتر ارتباط بین نسل ها دانسته که به ضرورت ارتباط درون گروهی و درون قشری منجر شده و در نهایت به ایجاد و یا اخذ نمادهای کلامی و غیر کلامی خاص می انجامد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.