پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

معمای مدرنیته

خرید تلفنی
کد محصول : معمای مدرنیته
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
معمای مدرنیته نوشته بابک احمدی
توضیحات

در كتاب معمای مدرنیته در برگرفته ي نه مقاله درموردي مدرنيته است كه هر يك از آنها را مي توان به طور مستقل خواند اما با هم ارتباط دارند. نويسنده كوشيده است بحثهاي گذشته ي خود درباره ي مدرنيته را كه عمدتا در كتاب مدرنيته و انديشه ي انتقادي ( نشر مركز 1373) آمده اند پيگيري و روز آمد كند و پرسشهاي تازه اي را كه به ميان آمده اند مطرح كند. مقاله هاي كتاب ناقد و نافي دوران خويشند و مي خواهند بگويند چون علم باوري،خرد باوري، و آزادي مدرن مشكل سازند بايد افق زندگي ديگري آفريد. مباجثي كه درباره ي مفهوم مدرنيته، ربط آن با انسان گرايي و نيز اخلاق، علم باروري و اروپا محوري، دمكراسي و انتقاد، مطرح مي شوند همه در آشنايي با آخرين ديدگاههايي كه انديشمندان روزگار ما درباره ي مدرنيه و پسامدرنيه اختيار كرده اند سودمند و كار آمدند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.