پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

نخبگان سایه

خرید تلفنی
کد محصول : نخبگان سایه
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
نخبگان سایه نوشته جنین آر. ودل
توضیحات

کتاب نخبگان سایه چهارمین اثر از نمونه جمع شده از غرب شناسی انتشارات سروش است که نوعی انسان شناسی اجتماعی است. نویسندة کتاب حاضر به روش های قدرت های بزرگ امروز دنیا و قواعد بازی جدیدی که نخبگان قدرت های معاصر در حال تدوین و تثبیت آن به نفع خود و شبکه های اجتماعی خودند و آثار ضمنی منفی آن برای دمکراسی، قانون گرایی و قواعد بازار آزاد می پردازد. رانت خواران و شبکه های رانتی موضوع دیگر مورد بررسی این اثر است که به زعم نویسنده محصول تلاقی بی سابقة تحولات سیاسی - اجتماعی بزرگی از قرون 20 و 21 یعنی خصوصی سازی حکومت، برون سپاری و مقررات زدایی، پایان جنگ سرد و رشد فناوری های اطلاعات است. هدف نویسنده در این اثر طرح مسئله و شناسایی الگوهاست، تا دیگران را با آنچه که خودش به عنوان نظام جدید قدرت و نفوذ، تشخیص داده است آشنا کند و آن ها بتوانند از همین دریچه برای شناسایی بازیگرانی اقدام کنند که تحولات بنیادین 25 سال گذشته به وجودآورندة آن ها بوده است. این کتاب با نشان دادن نمونه های روشن نتیجه می گیرد که امریکا و کشورهای سرمایه داری از جهت مقابل در حال رسیدن به همان نقطه ای هستند که کشورهای رها شده از دامان کمونیسم به آن رسیده اند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.