پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

هشدار شناسی

خرید تلفنی
کد محصول : هشدار شناسی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
هشدار شناسی نوشته علی علیخانی
توضیحات

هشدارهاي اطلاعاتي كه در نمونه جمع آوری شده از علم نشانه شناسي قرار دارد، فرآورده هاي منحصر به فرد با ساز و كار مشخص و با هدف اعلام خطر عليه منافع و امنيت ملي كشور قبل از وقوع آن است. كاركرد اين محصول با ماهيت و مأموريت هاي ذاتي دستگاه هاي اطلاعاتي و ضداطلاعاتي كه همانا كشف توطئه هاي دشمن عليه منافع و امنيت ملي (داخلي و خارجي) مي باشد، قويترين ارتباط را دارد. بنابراين هشدارهاي اطلاعاتي، اصلي ترين فراورده دستگاه هاي اطلاعاتي محسوب مي شوند هرچند در حال حاضر سهم اندكي از فراورده هاي اطلاعاتي را به خود اختصاص مي دهد. كتاب هشدار شناسي به واقع مقدمه اي بر دانش هشدار دهي در ادبيات اطلاعاتي كشورمان مي باشد و متأسفانه تاكنون عليرغم اهميت اين نوع فرآورده، كتاب تخصصي به زبان فارسي ترجمه يا تأليف نگرديده است و به همين جهت دانش و آموزش آن در مراحل ابتدايي قرار دارد. با اين وجود، اين كتاب منبع بسيار مناسبي براي آشنايي اجمالي با دانش هشداردهي اطلاعاتي و منبع آموزش آن مي باشد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.