پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

ایران شاه، تاریخچه مهاجرت زرتشتیان به هندوستان

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب ایران شاه، تاریخچه مهاجرت زرتشتیان به هندوستان اثر ابراهیم پورداوود
توضیحات

کتاب ایران شاه، تاریخچه مهاجرت زرتشتیان به هندوستان اثر ابراهیم پورداوود

در سال چهاردهم هجرت سپاه ایران در قادسی از عربها شکست یافت درفش کاوه بدست دشمن افتاد.سپهبد رستم فرخ زاد بخاک و خوت خفت ستاره بخت ساسانیان روی بخموشی نهاد. روزگار سیاه ایرام فرا رسید. در شکست قادسی کلید پایتخت شاهنشاهان بدست سعد وقاص در امد. در این روز تیره کشور اردشیر بابکان گزندی دید که بزور از ان اسیب سربلند ننمود.دوسال پس از آن در بهار سال شانزدهم هجرت سردار عمر با شصت هزار عرب هلهله کنان وارد پایتخت با شکوه تیسفون گردید. در ایران دربارگاه نوشیروان بنام خلیفه خطبه خوانده دست تاراج بسوی گنج و اندوخته چهارصد ساله ساسانیان گشودند در چند سال بعد شکست فاحش ایرانیان و فتح الفتوح عربها در نهاوند سراسر مملکت اباد و بزرگ ایران را میدان تاخت و تاز تازیان ساخت. فاتح نهاوند نعمان بن مقرن فرمان خلیفه عمر بن خطاب را در دست داش ت که در تباه نمودن آوین ایران از هیج گونه ستم خود داری نکند. شاهنشاه جوان یزرگرد سوم اخرین بازمانده خسرو پرویز ده سال سرگشته گرد کشور پراکنده و پریشان خویش میگشت از کوشش فراوان خویش سود ندیده به امید یاری همسایگان بسوی مرو شتافت تا انکه در سال بیست و نهم هجرت بدست اسیابانی کشته و چشم از تاج شهی بپوشید.هرچند ایران پس از شاهنشاه ناکام از ان عرب بود اما ایرانیان تن بزیر بار ننگین نتوانستند و داد خود را بگرفتند....کتاب ایران شاه، تاریخچه مهاجرت زرتشتیان به هندوستان کتابیست ارزنده که راجع به تاریخ ایران پرداخته و دلایا مهاجرت زرتشتیان تشریح می نماید. کتاب حاضر توسط خود ناشر در سال هزار سیصد پنجاه بچاپ رسید

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.