پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تاریخ شاهنشاهی هخامنشی

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

تاریخ شاهنشاهی هخامنشی نوشته آلبرت تن آيک اومستد
توضیحات

کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی

کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی اثر آلبرت تن آيک اومستد

در اين كتاب به معرفي و آشنایی شرح شاهنشاهی هخامنشی اختصاص دارد. به همين موجب ، اول مولف پيدايي و ظهور مادها و پارس‌ها را توضيح مي‌دهد. در پي آن، منابع مرتبط با تاريخ پادشاهان هخامنشي را معرفي مي‌کند. آن‌گاه، به تفصيل شيوه حکمراني کوروش هخامنشي را با اشاره به کردارها و رفتارهاي وي بيان كرده، چگونگي غصب تخت پادشاهي هخامنشي به دست يکي از مغان و وقايع و رويدادهاي مرتبط با آن را تحت عنوان يک دهه بحران باز مي‌گويد. حکمراني داريوش و کشورگشايي‌هاي او، کينه‌ورزي داريوش با آتني‌ها و چگونگي تقسيمات کشوري در سازمان‌هاي اداري هخامنشيان از ديگر مطالبي است که در پي مي‌آيد. لشکرکشي بزرگ خشايارشا با اشاره به سلطنت ديگر پادشاهان اين سلسله و فرجام آن‌ها همچنين توصيف دربار شاهان هخامنشي و معرفي دين کهن ايرانيان از مباحثي است که در کتاب به تفصيل از آن سخن رفته است. بخشي از کتاب به معرفي کاخ‌هاي هخامنشي و هنر و تمدن و فرهنگ ايرانيان آن روزگار، نيز گستره شاهنشاهي ايران در زمان حکومت پادشاهان هخامنشي اختصاص دارد. نويسنده در مقدمه كتاب پس از توضيحي درباره تاريخ هخامنشي و كتاب‌هاي نوشته شده در اين موضوع نوشته است، هدف واقعي اين كتاب عرضه داشتن فرهنگ، يا اگر بهتر بگوييم فرهنگ‌هاست. زيرا تاريخ هخامنشي يك صحنه افسون‌آميز از شهر‌گري‌هاي گوناگون در پايگاه‌هاي مختلف پرورش و تحول است و همه را در حال در هم آميختن از نظر مي‌گذراند.در سراسر تاريخ جهان از چنين آميزشي صحنه‌اي روشن كننده‌تر و آموزنده‌تر پيدا نمي‌شود. داستان شاهنشاهي هخامنشي که موضوع اين کتاب است داستان بسيار کهن تاريخ ايران و فرهنگ آن است. خواننده خواهد ديد که تاريخ ايران در اين کتاب از نظر ديگري بيان شده است. نويسنده دانشمند اين کتاب از کارشناسان به اصطلاح آشور‌شناسي بود و چنان‌که از نظرهاي او در اين کتاب و در دو کتاب ديگرش «تاريخ آشور» و «تاريخ فلسطين و سوريه» و همچنين در کتابي که درباره « عيسي در پرتو تاريخ» نوشته پيداست. سنت شرق‌شناسي و تاريخ‌نويسي اروپايي و آمريکايي را که هدف اصلي آن اين است که داستان‌هاي کتاب مقدس را تاريخي جلوه دهد حفظ كرده است ولي از سوي ديگر در اين کتاب مواد بسيار و آگاهي‌هاي بسيار تازه براي آشنا شدن با تاریخ هخامنشی گرد آمده که آگاهي از آن‌ها براي کسي که به اصل انگليسي آن دسترسي ندارد بسيار سودمند خواهد بود.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.