پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

شاهین سپید

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم

کتاب شاهین سپید اثر احمد احرار
توضیحات

کتاب شاهین سپید اثر احمد احرار

 

 اسماعیلیان به رهبری حسن صباح به پا خاستند و برای رهایی ایران از زیر سلطه ی خلفای عباسی و فرمانبرداران حلقه به گوش آنان در ایران علم مبارزه افراشتند و در این راه از بذل جان و مال دریغ نورزیدند.
مبارزان اسماعیلی برخلاف سپاهیان سلجوقی حتی پس از شکستهای شدید و سخت نیز پراکنده نمی شدند.
زیرا برخلاف نیروهای دولتی که براساس جیره و مواجب تشکیل یافته بود.انها ارمان و هدفی داشتند و برای رسیدن به ان می جنگیدند.
سرانجام نیز به پیروزی رسیدند و نه تنها سلجوقیان را برانداختند که حتی پایه های حکومت عباسیان را نیز چنان به لرزه دراوردند که بعدها یک اسماعیلی دیگر خواجه نصیرالدین توسی توانست به یاری سپاهیان هلاکو برای همیشه بساط حکومت منفورشان را برچیند.
حسن پیشاهنگ بود و راه را گشود.راهی گه او بازکرد پیش پای عده ی زیاد از مردم بود ولی می ترسیدند که از این راه بروند و می پنداشتند که اگر خود را از یوغ خلفای بغداد رهایی دهند در دنیا بدبخت و در اخرت زیانکار خواهند شد.
حسن صباح راه را به انها نشان داد.انان که پس لز حسن امدند از رهی که او گشوده بود رفتند و سرانجام پیروز شدند.

کتاب شاهین سپید روایت زندگی حسن صباح و تلاش او برای نیل به اهدافش میباشد

خرید کتاب شاهین سپید اثر احمد احرار

دوره و مروری بر زندگی حسن صباح قلعه الموت و اسماعیلیان آيين اسماعيلى از تشيع امامى منشعب شده است و در روزگار خلفاى فاطمىِ مصر، كه خود اسماعيلى بودند، رشد و شكوفايى بسيارى پيدا كرده بود. در آن عهد شمار زيادى از دانشمندان اسماعيلى ايرانى در ايران و مصر به كار تأليف آثارى در باب عقايد خويش مشغول بودند. آنان ضمن نشر دعوت و هدايت نوكيشان، به بازسازى و كارآمدى ساختار اين آيين نيز همت گماشتند. داعيان ايرانى در ترقى و توسعه‏ى دعوت فاطمى و سازمان تبليغاتى نيرومند آن نقش انكارناپذيرى داشته‏اند. اين كوشش‏ها در استحكام خلافت فاطمى در مصر و پيش‏بردن سياست‏هاى خارجى آن نيز بسيار مؤثر بود. اما اين پيوندِ تنگاتنگِ ميان اسماعيليان ايران و مصر، در اواخر قرن پنجم قمرى، با بروز تنازع مذهبى بر سر جانشينى خليفه مستنصر فاطمى (487ـ426ق) از هم گسست و در پى آن، فرقه‏ى تازه‏اى به وجود آمد. سردم‏دارى اين جريان مذهبى را حسن صباح بر عهده داشت. وى معتقد به حقانيت پسر بزرگ خليفه (نزار) براى قرار گرفتن در جايگاه امامت اسماعيليان پس از مستنصر بود و در اعتراض به غصب مقام نزار كه به دسيسه‏هاى درباريان و توسط برادر كوچك‏ترش (مستعلى) انجام گرفت، خود را از پيكره‏ى اصلى تشكيلات اسماعيلى در مصر جدا كرد و دعوت مستقل اسماعيلى را در ايران بنيان نهاد. اين گروه مذهبى نو با نام نزارى شهره گشت. اندكى پس از پيدايش اين گروه، محيط مساعدى براى گسترش و تبديل آن به يك جنبش فراهم شد. با آشكار شدن آشفتگى ساختار سياسى حكومت سلجوقى از يك سو و نارضايتى ايرانيان از نابسامانى‏هاى امور كشور، از سوى ديگر، دعوت نزارى مبناى يكى از مهم‏ترين حركت‏هاى عدالت‏خواهانه و بيگانه‏ستيز مردم اين سرزمين شد...

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.