پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

مجنون و لیلی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر

کتاب مجنون و لیلی عبدی بیگ شیرازی
توضیحات

کتاب مجنون و لیلی را چندین شاعر بزرگ که اولین آنها استاد بی همتا نظامی و بزرگان دیگری چون امیر خسرو دهلوی وچندی دیگر مانند عبدی بیگ شیرازی  نوشته اند .این کتاب با مقابلع و تصحیح و مقدمه هاشم اوغلی رحیموف مسکو 1966 و 1967 چاپ شده است و رحیموف کتابی مفصل راجع به زندگی و آثار رحیموف به زبان آذربایجانی نوشته است

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.