پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دمی با خیام

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر

کتاب دمی با خیام اثر علی دشتی
توضیحات

کتاب دمی با خیام اثر علی دشتی چاپ اول

 

 

اشکال امر در این نیست که آیا خیام رباعی هاوی گفته است یا نه زیرا معقول نیست فرض کرد عده بسیاری از اهل فکر و ادب و تاریخ در طی دو قرن باهم تبانی کرده باشند که رباعیاتی به خیام نسبت دهند.
اشکال قضیه در تعداد رباعی هائی است که میتوان به خیام نسبت داد یعنی دست یافتن رباعی هائی است که ظن اصالت در انها بیشتر است چه هرچه از مرگ خیام دور میشویم رباعیات فزونی میگیرد مخصوصا پس از نیمه اول قرن هشتم .
از ان تاریخ به بعد مجموعه های مدون پیدا می شود که از 158 رباعی تا 500 رباعی در انها گرد امده و بهمان تناسب شیوه سخن ئ اندیشه از اتاق و انسجام دور میشود بطوریکه با هیچ معیاری نمیتوان انها را مولود یک قریحه دانست پس بیرون کشیدن کالای اصیل از این انبار مغشوش و انباشه از جنس ناسره کاریست بس دشوار و مستلزم مراعات اصول و قراینی است که تنها اتکاء به نسخه های خطی برای رسیدن به مقصود کافی نیست زیرا هم در اصالت نسخه خطی برای رسیدن به مقصود کافی نیست زیرا هم در اصالت نسخه ها شک هستند هم بامانت و دقت و اطلاع فراهم کنندگان این نسخه نمیتوان اعتماد کرد.

 

خرید کتاب دمی با خیام اثر علی دشتی

به احتمال زیاد بعد از دو هزار کتاب و رساله و مقاله درباره خیام نوشته شده است.خیام فیلسوف ریاضیدان موجودیست مشخص و یافتن او بواسطه رساله های علمی و فلسفی وی آسان ولی خیام شاعر هنوز آن طور که باید شناخته نشده سیمائی دارد مشوش و مغشوش زیرا وسیله تشخیص سیمای او ربائی هایی است که معلوم نیست از خیام باشد بلکه گاهی رباعی هایست که محققا از اونیست علی دشتی در این کتاب سعی نموده بر اساس استاند و پژوهش گامی موثر در خیام و رباعیاتش بردارد

این کتاب چاپ سال 1340 توسط انتشارات امیر کبیر چاپ شده است

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.