پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کتاب های فروغ فرخزاد

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر
آثار فروغ فرخزاد
توضیحات

از بانو فروغ فرخزاد که متاسفانه در اوج جوانی خود در سن سی و دو سالگی چشم بر جهان فرو بست پنج دفتر شعر وجود دارد که به کتاب هایش با نام اسیر شروع شد و بعد دفتر شعر دیوار و بعد عصیان و دو دفتر آخر با نام تولدی دیگر و در آخر کتاب شهر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد به چاپ رسید که پس از این مرگ به او مجال نداد این دفاتر شعر بصورت تکی و دیوان یعنی مجموعه کامل به چاپ رسید که کارا کتاب همه این آثار را هم بصورت تکی یعنی دفتر شعر و هم دیوان یعنی مجموعه آثار موجود دارد فهرست کتاب های فروغ به شرح زیر است

 

۱۳۳۱ - اسیر، شامل ۴۳ شعر

۱۳۳۵ - دیوار، شامل ۲۵ قطعه شعر

۱۳۳۶ - عصیان، شامل ۱۷ شعر

۱۳۴۱ - تولدی دیگر، شامل ۳۵ شعر

۱۳۴۲ - ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، شامل ۷ شعر

 

 دانلود دیوان فروغ فرخزاد

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.