پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

ماه نخشب

موجود
250,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب ماه نخشب اثر سعید نفیسی
توضیحات

کتاب ماه نخشب اثر سعید نفیسی

 

 کتاب ماه نخشب یک مجموعه داستان کوتاه است. امات بسیار متفاوت با داستانهای دیگر زیرا داستان و راستان قهرمانان راستین این خاک است. روایت چهارده قهرمان در چهارده داستان شاهکار تاریخ نگار و نویسنده توانمند سعید نفیسی که  در اواخر دهه چهل توسط انتشارات طهوری بچاپ رسانید.

ارزومندم که اموخته باشم به عزیزان سرزمینم جوانان دلیر و غیرت مند و توانمندم که چگونه می بایست از دلاوران باستانی و کهن وطنشان ایران زمین نامبرند و یاد کنند .از انهایی که در راه این خاک و وطن و مردم جانها دادند و در مقابل دشمنان این سرزمین دلاوریها و جان سپاریها نمودن

ارزومند که مادران سرزمینم به فرزندان خود اینچنین بیاموزند و دلیران اینده را پروش و تربیت کنند.

ارزومند که دست اجنبی هرگز براین خاک و بر اندیشه و احترام و ابروی این سرزمین ورود ننماید.

در تاریخ دوره اسلامی ایران بیش از50 شخص تن ازهمین دلاوران عزیر و بزرگ داریم و دریغا که درین مجلد تنها درباره چهارده تن از ایشان سخن رفته است.
آرزومندم که در زمانی زود پیرامون 40 قهرمان دیگر ایران زمین مطلب بنویسم. نه از این دیدگاه که چون ایرانی هستم بلکه از آن باور که تاریخ را مطالعه کردم و در ذهن دارم که براستی سرزمینی دلاور خیز از ایران زمین در ذهنم سراغ ندارم. و ما ایرانیان باید به این دلاوران و این خاک افتخار کنیم.

خرید کتاب ماه نخشب اثر سعید نفیسی چاپ اول هزار سیصد چهل و نه انتاشرات طهوری شامل چهارده داستان کوتاه از دلاوران بزرگ ایران زمین

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.