پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب های سعید نفیسی

موجود
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب های سعید نفیسی
توضیحات

کتاب های سعید نفیسی

 

درباره سعید نفیس باید گفت یک فرزانه یک دانشمند یک ادیب یک نویسنده کسی که  داستان نویس بود.

کسی که شاعر قدری بود یک دانش پژوه یک استاد یک محقق و تاریخ نگار.ایشان سالها استاد دانشگاه و از اولین استادان دانشکده تاریخ دانشگاه تهران بودند.

سعید نفسی بسیار به تاریخ کشور و تاریخ ادبی ایران و در کل ادبیات جهان آگاهی و دانش داشت و درطول عمر مفید خود بسیار تالیفات ادبی و متون ادبی چه نظم و نثر را به چاپ رسانید.

کتاب های ایشان بسیاری به عناوان منابع و ماخد ادبی و تاریخی برای دانشجویان و محققین و علاقه مندان استفاده می گردد.

خرید کتاب های سعید نفیسی

کارا کتاب مجموعه آثار سعید نفسی البته بصورت تک عنهوان تک عنوان نه در یک دوره بصورت کامل برای عرضه دارد .

که می توانید برای خرید کتاب های سعید نفیسی تماس گرفته و برای اطلاع کافی از هریک از عناوین آثار سعید نفیسی روی فهرست عناوین سعید نفیسی در زیر کلیک نمایید

 

فهرست زیر شامل تالیف های ادبی و تاریخی سعید نفیسی است

کتاب در پیرامون تاریخ بیهقی

 کتاب تاریخ معاصر ایران

کتاب در مکتب استاد

فهرست  زیر تصحیح‌های سعید نفیسی است

 • کتاب آثار گمشدهٔ ابوالفضل بیهقی، ۱۳۱۵
 • کتاب سیرالعباد الی‌المعاد، سنایی غزنوی، ۱۳۱۶
 • کتاب سام‌نامه، خواجوی کرمانی، ۱۳۱۶
 • کتاب تاریخ بیهقی
 • کتاب تاریخ مسعودی (معروف به تاریخ بیهقی)، سه جلد، ۱۳۱۹-۱۳۳۲
 • کتاب دستورالوزرا، خواندمیر، ۱۳۱۷
 • کتاب دیوان قصاید و غزلیات عطار نیشابوری، ۱۳۱۹
 • کتاب دیوان لامعی گرگانی، ۱۳۱۹
 • کتاب زین‌الخبار گردیزی، ۱۳۳۳
 • کتاب سخنان منظوم ابوسعید، ۱۳۳۴
 • کتاب کلیات عراقی، ۱۳۳۵
 • دیوان ازرقی هروی، ۱۳۳۶
 • دیوان هلالی جغتایی، ۱۳۳۷
 • دیوان قاسم انوار، ۱۳۳۷
 • دیوان رشید وطواط، ۱۳۳۹
 • دیوان عمعق بخارایی، ۱۳۳۹
 • دیوان اوحدی مراغه‌ای،۱۳۴۰
 • کتاب احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی
 • کتاب زندگینامه مولوی
 • دیوان فریدالدین عطار نیشاپوری

فهرست زیر شامل کتاب های داستان و نمایشنامه سعید نفیسی است

ترجمه های سعید نفیسی عبارتند از

 • کتاب فرهنگ فرانسه به فارسی  در دو جلد
 • کتاب تاریخ عمومی قرون حاضر
 • کتاب تاریخ ادبیات روس
 • کتاب نمونه‌ای از آثار پوشکین
 • کتاب ایلیاد
 • کتاب ادیسه
 • کتاب افسانه گریلف
 • کتاب نایب چاپارخانه
 • کتاب آرزوهای بر باد رفته

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.