پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

مهابهارت

موجود
3,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب
کتاب مهابهارت ترجمه مير غياث الدين على قزوينى
توضیحات

کتاب مهابهارت چهار جلدی ترجمه ميرغياث الدين على قزوينى به اهتمام دکتر سید محمدرضا جلالی

 

 داستان هایی را که درین دو حماسه میخوانیم سال ها پیش از تنظیم راماینه و مهابهارت و نمایشنامه ها در میان مردم شبه قاره هند بصورت پراکنده وجود داشته و در این دو حماسه مورد نظر گویندگان و مولفان آنها واقع گردیده و به نظم درآمده است.
بنابر اساطیر هندوان این منظومه را کرشن دوی پاین ملقب به ویاس تدوین کرد و آنرا به شاگردش ویشم پاین بیاموخت و او درجشنی بزرگ مهابهارت را بر جنمیجه خوانده است.

بعقیده برخی از هندشناسان نام اصلی این حماسه جیه و مشتمل بوده است بر هشت هزار و هشتصد بین و آنرا اثر طبع بیاس می نامد..

 هر چند موضوع این منظومه جنگ است اما در این کتاب خواننده به دستان ها و داستان های قدیمی و طرز آداب هندوان و مسائل مذهبی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و پیدایی جهان و تقسیم جامعه هندو به چهار طبقه و نقش خدایان مختلف و تاثیر دهاعای برهمنان و اداب فرمانروایی و بیان تاریخ اساطیری و اعتقاد به تناسخ و چگونگی سنت های دینی و رسوم و قوانین معمول زمان و فهرست های جغرافیایی و کیهان شناسی و مضار ستمگری و تشریح مسائل فلسفی و اجتماعی خاصه مکتب های سانکهیه و جوگ و دها مسائل ادبی پراکنده دیگر بر میخورد

 

 

خرید کتاب مهابهارت 4 جلدی ترجمه مير غياث الدين على قزوينى به اهتمام دکتر سید محمدرضا جلالی چاپ اول 1357 از انتشارات طهوری

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.