و اما این مطلب راجع اومبرتو اکو ایتالیایی است که در سال هزار و نهصد و سی دو بدنیا آمد و درسال دو هزار و شانزده چشم از جهان فرو بست ایشان یک فیلسوف .نویسنده نامدار منتقد بزرگ ایتالیا محسوب میشود و بسیاری از آثار او به اکثر زبانهای دنیا ترجمه شده است .او دارای مدرک دکترا بود و در دامشگاه متعددی تدریس می نمود . اما با این وجود  او را بیشتر یک رمان نویس برجسته میشناختن. درحالی که در اصل یک فلیسوف و نشانه شناس حرفه ای بود که در این ارتباط بیش از پنجاه رساله و مقاله داشت  و او از مهمترین و پرکارترین اندیشمندان و روشنفکران دنیای معاصر به شمار می‌رفت

 

به گفته بسیاری منتقدین شاهکار اومبرتو اکو کتاب نام گل سرخ است که در سال هزار و نهصد و هشتاد به چاپ رسید و به بیش از  ده هزار نسخه چاپی در  جهان به چاپ رسید. و این موفقیت در بسیاری از کتاب های اومبرتو اتفاق افتاد.بسیاری از کتاب های این نویسنده به فارسی برگردانده شد که در فهرست زیر راهنمایی می کنیم که برای خرید می توانید روی هر عنوان کلید نمایید

کتاب های  اومبرتو اکو که بفارسی ترجمه شده است

کتاب های فلسفی اومبرتو اکو

  • کتاب اثر گشوده (۱۹۶۲)
  • کتاب نظریهٔ نشانه‌شناسی (۱۹۷۶)
  • کتاب نقش خواننده (۱۹۷۹)
  • کتاب نشانه‌شناسی و فلسفهٔ زبان (۱۹۸۴)
  • کتاب حدود تأویل (۱۹۹۰)
  • کتاب ایمان یا بی‌ایمانی (۱۹۹۶) به‌همراه کارلو ماریا مارتینی

کتاب کودک

  • کتاب سه فضانورد (با ترجمهٔ رضا علیزاده)