دانلود کتاب خانواده‌ ایرانی در روزگار پیش از اسلام اثر علی اکبر مظاهری

 تحول خانواده پدر سالاری مساله ای است که پیوسته خاطر جامعه شناسان بوده است.در واقع این مساله از لحاظ مطالعه هر جامعه مساله بنیادی است.
بی آنکه در مقام استناد به اوگوست کنت برآییم که گروه خانوادگی را ساده ترین عنصر جامعه یا ملت می دانست.همین بس است که اندکی در فحصا و بحثهای آزاد اندیشانه امیل دورکم به تامل پرداخته باشیم تا اعتقاد پیدا کنیم که سازمان و ترتیب و ترکیب و نظام خانواده و زندگی اقتصادی و مذهبی و کمال مطلوب ان منشاء همه پدیده هایی است که در هرگروه اجتماعی دیگر میتوان ملاحظه کرد.
این مشابهت که در میان ملت و خانواده در میان اجتماع بزرگ و اجتماع کوچک وجود دارد بویژه در خانواده پدر سالاری نمایان میشود.
این خانواده پدر سالاری به معنی حقیقی و مسلم همان نمونه گروهی است که بررسیش در جریان این پژوهش منظور ما بوده است.
این گروه خانوادگی ایرانی که عضو به عضو .قطعه به قطعه.تجزیه و تشریح کرده ایم.گروهی است که می توان در همان رده خانواده های یونانی و برهمنی و ب رومی آورد.
از اجتماعی دودمانی همانند آن اجتماعهای دودمانی پدید آمده است که هستی شان در روم و یونان روشن شده است.
از حوادث و دگرگونیهای پهلوانانه افتصاد و سیاست شرق تاثر پذیرفته است.
به دست ضابطها و اولیای امور آیین مزدا و به حکم تاثیر معنوی و پیامد اجتماعی نهضتهای اصلاح دین و مذهب که تاریخ ایران خاطر نشانمان می کند.جرح و تعدیل و انطباق تازه ای یافته ست.

 

برای خرید کتاب خانواده‌ ایرانی در روزگار پیش از اسلام اثر علی اکبر مظاهری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 مدتی دراز چنین پنداتشه می شد که خانواده رومی از لحاظ ویژگیهایش گویاترین نمونه پدر سالاری است.اما امروز در سایه بررسیها و پژوهشهای جامعه شناسان آگاه شده ایم که این نمونه رومی در میان آن ملتهای دیگر وجود داشته است. و بسی نیکوتر هم نگه داشته شده بوده است.
از سوی دیگر در قبال آن نظر قاطع به حزم و احتیاط خوانده شده ایم که گروه خانواده ای را که پدر در آن همه کاره ست از گروه دیگری که این وظیفه در آن میان به دست جنس ضعیف یعنی مادر بجای اورده می شود.جدا می داند

 نشانمان داده شده است که همیشه در امور بشر بسی بیشتر از انچه در کل طبیعت می توان یافت محصولی به حالت ناب وجود ندارد. این نکته خاطر نشانمان شده است که هر پدیده اجتماعی اغلب با پدیده درجه دوم همراه است

 

 

دانلود کتاب خانواده‌ ایرانی در روزگار پیش از اسلام