دانلود کتاب پوشاک باستانی ایرانیان : از کهن ترین زمان تا پایان شاهنشاهی ساسانیان اثر جلیل ضیاپور

 

 

 درباره ی لباس کوروش حین حرکت او از میان سپاهیان گزتفون مطلبی دیگر دارد.
گو اینکه نوشته هایی از تاریخ نویسان دیگر برای تایید نوشته ی گزنفون در این مورد موجود نیست و در هیچ جای نقو ش سنگی تخت جمشید هم از انگونه لباس که گزنفون بکوروش پوشانده اثری نیست باین اوصاف اگاهی از ان بیفایده نیست.

او می گوید: تمام سواره نظام هم در اینجا جمع شده.سواره ها پیاده شده جلو اسبهایشان را گرفته اند و سربازان دستهایشان را در روپوش شنل پنهان کرده اند. این ترتیب امروز هم وقتی که در حضور شاه ایستاده اند رعایت می شود.
پارسی ها در طرف راست راه ایستاده اند و متحدین در طرف چپ.عرابه ها هم نصف بنصف از دو سمت راه صف بسته.
درب قصر باز شد.اول چهار گاو نر بیرون اوردند.اینها را باید برای زوس مقصود خدای بزرگ است و خدایان دیگر چنانکه مغها معین کرده اند قربانی کنند.
این قاعده ایست نزد پارسیها که باید در اموریکه راجع بخدایان است موافق عقیده اشخاصی که در این کار خبره ماند رفتار کنند.
بعد از گاوهای نر اسبهای را که باید برای افتاب قربانی کنند اوردند. سپس گردونه زوس که مال بندی از طلا داشت و با گل اراسته بود نمودار شد.پس از گردونه سفیدی که به افتاب اختصاص داشت و نیز با گل ها ارایش یافته بود.

برای خرید کتاب پوشاک باستانی ایرانیان : از کهن ترین زمان تا پایان شاهنشاهی ساسانیان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب پوشاک باستانی ایرانیان : از کهن ترین زمان تا پایان شاهنشاهی ساسانیان