دانلود کتاب یادداشتها صدرالدین عینی دوره پنج جلدی به کوشش سعیدی سیرجانی

 مجموعه ای که پیش چشم تامل شما خوانندگان قرار گرفته شرح حال گونه ایست از صدرالدین عینی یکی از شاعران و نویسندگان برجسته تاجیک در قرن حاضر و یکی از هم وطنان من و شما و همه کسانی که با فرهنگ و ادبیات فارسی پیوند با شیراندرون شده ای دارند.
مجموعه حاضر یادداشتهای روزانه زندگی نویسنده نیست که بتفاریق برکاغذ نشسته باشد واز تموجات وطغیانهای روح بشری به مقتضای حالات مختلف جلوه های گوناگون به خود گرفته باشد.
ظاهرا عینی در سالهای کهولت به نوشتن شرح حال خود پرداخته است و به یاری حافظه سرشار و نثر روانی که دارد صحنه های دوران کودکی و جوانی خود را تصویر و توصیف کرده است. و صد البته با رعایتمصلحت زمان و موقعیت ممتاز خویش در مملکت شوراها انهم در دوران سلطه مطلقه استالین دیکتاتور بلند آوازه های که بی اندک تزلزل و تردیدی می توان او را در ردیف جباران نام اور تاریخ گذاشت.

 

برای خرید کتاب یادداشتها صدرالدین عینی دوره پنج جلدی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب یادداشتها صدرالدین عینی به ادامه مطلب مراجعه نماید.

 نخستین چاپ دوره یادداشتها طاهرا بین سالهای 1948 و 1953 انجام گرفته است و گویا بین تاریخ نگارش و انتشار این مجلدات فاصله زمانی چندانی نباشد.
بنابراین این نویسنده در ایامی به بازسازی و صحنه پردازی حیات خود مشغول شده است که در اوج شهرت است و آثار تحقیقی و ادبی بسیاری از او منتشر شده است.

و مرد که بعد از انقلاب اکتبر به پیمودن پله های شهرت و محبوبیت پرداخته دیگر فاصله چندانی با والاترین مقام فرهنگی دیار خود ندارد و در اثنای نگارش و نشر همین مجموعه است که به سال 1951 بر مسند ریاست فرهنگستان علوم تاجیکستان می نشیند و امکانات وسیع تبلیغانی اتحاد جماهیر شوروی در خدمت نشر اثار و بسط شهرت او در میاید.

 

 

دانلود کتاب یادداشتها صدرالدین عینی