دانلود کتاب خاطرات ممتحن الدوله اثر مهدی ممتحن الدوله به کوشش :حسینقلی خانشقاقی

 

 ناظر نشر این مجموعه قریب پانزده سال پیش با این یادداشتها آشنایی یافت.نسخه ای بود ورق ورق شده و درهم افتاده که آقای حسینقلی خانشقاقی فرزند گرامی مرحوم ممتحن الدوله در اختیار داشت.
و آن را به من نموده بود و چون میدش یافته بودم بدان نیت بودم که در گنجینه سفرنامه های ایرانی بچاپ برسانم.
بهمین ملاحظه با دوست عزیز فقیدم مرحوک دکتر حسین محبوبی اردکانی که در آن روزگار همکار صدیق و یار موافق در کار انتشارات دانشگاه بود درباره طرز تنطیم و نشر ان صبتها شد تا ان مرحوم به خواهش من و موافقت حسینقلی خانشقاقی مدتی ان را در دست مطالعه گرفت و به حدی که توانست صاحب محترم نسخه را در حل مشکلات نسخه خوانی باری کرد.
ممتحن الدوله را دو اثر دیگر نیز هست.یکی کتابی است حاوی انتخابی از سخنان بلند و دلپذیر و پند اموز و نکته های تاریخی بزرگان سیاست و فکر اروپا که در خلال ان سرگذشت و اطلاعاتی مبسوط از احوال میرزا سعید خان موتمن الملک و میرزا جوادخان سعدالدوله و میرزا نصرالله خان مشیرالملک و میرزا محمود خان علاالملک و عده ای از اعضای وزرات امور خارجه در ان مندرج است.

 نسخه خطی را خانشقاقی در اختیار دارند و توکپی از ان را سالی چندست که به من لطف کرده اند تا مگر به چاپ کردن ان قسمت از ان که برای تاریخ دوره قاجار مفید است موفق شوم.
تالیف دیگر ممتحن الدوله کتاب ماثر مهدیه است در دو جلد در بیان مطالب دیپلوماسی و فواید جغرافیایی به ایران وجهان.
این کتاب در سال 1310 قمری تالیف شده و مولف خود را در مقدمه ان مهدی مهندس و نایب وزارت امور خارجه ابن رضا قلی تاریخ نویس سرابی معرفی کرده است.

برای خرید کتاب خاطرات ممتحن الدوله نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب خاطرات ممتحن الدوله