دانلود کتاب جنگ شكر در كوبا اثر ژان پل سارتر

 ژان پل سارتر در جنگ شکر در کوبا پس از رفتن به کشور کوبا و درکیاتش نسبت به انقلاب کوبا این مقاله را نوشته که بعدها باسم جنگ شکر در کوبا بصورت کتابی کامل و مستقل به چاپ رسید.

او یکبار در سال هزار و نهصد و چهل و نه به کوبا رفت و بار دون در سال هزار و نهصد و شصت که مصادف بود با پیروزی فیدل کاسترو و طرفدارانش و ایان تشکلهای انقلابی در کوبا و نویسنده در این سفرنامه به مشاهدات خود در این ایام پرداخته و مقاله را برای روزنامه فرانس سوار تقدیم نمود که چاپ نماید.

این مقاله نیز در ایران در همان دوران در روزنامه کیهان نیز به چاپ رسید و بعدتر انتشارات امیرکبیر بطور کامل کتاب را به چاپ رسانید.

کتاب جنگ شكر در كوبا اثر ژان پل سارتر ترجمه جهانگیر افکاری چاپ سال 1354 از انتشارات امیرکبیر

برای خرید کتاب جنگ شكر در كوبا اثر ژان پل سارتر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب جنگ شكر در كوبا