دانلود کتاب روزگار و اندیشه ها اثر مشفق کاظمی

 تنها انگیزه ام این بوده که چون از دوران کودکی تا امروز هر زمان به صورتی بازیچه سیر اجتماعی بوده که در آن سالها جسما و روحا نشو و نما کرده ام و در نتیجه خواه ناخواه به بررسی روان و رفتار و کردار خویشاوندان و آشنایان اداری و سیاسی می پرداخته ام با خود چنین پنداشته ام که اگر قضاوتهایی که نسبت بوقایع و حوادث دوران زندگی خود کرده ام نمونه هایی بخوانندگان عرضه داشته و در انجام این منظور تا سرحد انکان از حقیقت گوئی دوری نجویم چندان بی فایده نباشد.
از ذکر این نکته نیز ناگزیرم که بهیچوجه دعوی تاریخ نویسی ندارم و آنچه مینویسم متکی باسناد و مدارک و یا یادداشتهایی نیست که در موقع خود برداشته شده باشد.
بلکه در این راه سخت و دشوار فقط از حافظه خود که آنهم لوح محفوظ نیست مدد گرفته ام پس نه تنها بعید نبوده بلکه بسیار محتمل هم می باشد که در نقل وقایع و حوادث و غیره دچار اشتباهاتی هم شده باشم.
تنها اطمینانی که میتوانم بدهم اینم است که از گزاف گویی جدا دوری جسته ام و در مواردی که در تماس با معاصرین خود احیانا رفتار ناگوار و ناهنجاری دیده ام کوشیده ام از کینه توزری بپرهیزم و تا سرحد امکان از قضاوتهای سخت درباره شخص آنان و کردارشان خودداری نمایم و نیز به پیروی از روشی که اشتفان زوایک نویسنده نامدار اتریشی در آخرین کتاب خود بنام جهان دیروز بکار بسته است هرچند ناچار شده ام ضمن نقل اوضاع هر دوره و زمانی شمه ای از خصوصیات زندگی شخصی و خانوادگیم را باخوانندگان درمیان گذارم اما منظور اساسیم همانا تشریح قضاوتهایی بوده که بمقتضای سن و معلومات ناقص و فهم محدود و تشخیص نارسای خودو حین اشتغالات گوناگون اداری و سیاسی و تماسهای که طبعا با غالب طبقات مردم داشته ام در باره محیط و حوادث دوران زندگی خود بنمایم.

 

برای خرید کتاب روزگار و اندیشه ها اثر مشفق کاظمی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

دانلود کتاب روزگار و اندیشه ها جلد اول

دانلود کتاب روزگار و اندیشه ها جلد دوم