دانلود کتاب حماسه ستارخان اثر عباس پناهی ماکویی ترجمه کیخسرو کشاورزی

 زمان این سرگذشت تاریخی از سال 1880 میلادی (258 شمسی هجری) آغاز می شود.در روز تابستانی بسیار گرمی هنگام نیمروز زنی که جامه گرانبها به تن داشت در ایوان خانه اربابی ایستاده بود و لبخند زنان بازی کودکان را در کوچه تما می کرد.
از این ایوان نمای روستای مسگران بخوبی دیده می شد.آفتاب سوزان بود.زن که جامه ای از پارچه کلفت ابریشمی و مخمل به تن داشت احساس گرمی می کرد . با کف دست گوشتالودش عرق چهره اش را میزدود اما زیر سایه نمیرفت تا مبادا از نظارت بازی کودکان بازماند.
این خانه گل و گشاد و زیبا با همه ساختمانهای اضافی اش از آن یکی از خانهای نامی تبریز بنام حاجی صمصام بود.این خان آبادیهای بیشماری داشت اما مسگران از همه بزرگتر و خوش نماتر بود.با انگیزه نزدیک بودن به کوهستان و داشتن هوای پاک این ابادی از روستاهای دیگر خوش اب و هوا تر بود.

 افراد خانواده حاجی صمصام در تابستانها به مسگران می کوبیدند و فصل گرما در انجا بسر میبردند.خانم مانند همه زنان خانهای دیگر دست به هیچ کاری نمیزد.بیشتر اوقات را در ایوان می گذارند.بازی کودکان را از بالا تمشا میکرد به گفتگوهای نوکرها گوش می داد و گاهگاهی خود را به تماشای خروسهای جنگی سرگرم می ساخت.
این زن هنگام دخریش در خانه پدر لوس و ننر بار امده بود.از کارهای خانه داری و صرفه جویی سررشته ای نداشت .تنها خواهان زبور و سرگرمیها دلپذیر بود.
با این انگیزه هزینه های حاجی صمصام بگونه ای سرسام اور افزایش می یافت و از درامدش بیشتر میشد و بنابراین همیشه وامدا بود.

برای خرید کتاب حماسه ستارخان اثر عباس پناهی ماکویی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب حماسه ستارخان