دانلود کتاب سیری در اندیشه سیاسی کسروی اثر حجت الله اصیل

 از آنجا که اندیشه سیاسی در کشور ما اغلب بصورت شاخه مستقلی از معارف بشری شکل مدون و روشنی نداشته است برای دسترسی به افکار اندیشمندانی که بوجهی در زمینه سیاست به تفکر و تامل پرداخته اند ناگزیر باید مقوله های اجتماعی مذهبی اخلاقی و ادبی را مطالعه و اندیشه سیاسی را از میان انها کشف و استخراج کرد.
در قلمرو اندیشه ایرانی به دلایل اجتماعی تاریخی و مذهبی کوششی چشمگیر برای ایجاد یک نظام فکری منطقی و هماهنگ از اندیشه سیاسی که مرزهای ان از سایر رشته های حکمت و مسائل انسانی مشخص باشد کمتر صورت گرفته است.
خالص و پرداخت شده نباید باشد.
البته تنی از اندیشمندان بلند پایه ایران اندیشه سیاسی را در محور تفکرات خود قرار داده درباره سیاست و ارتباط ان با سعادت راستین جامعه به بحثهای گرانمایه پرداخته اند.
از این میان ابونصرفارابی و ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی از همه بلند اوازه ترند.
ولی دست اوردهای فکری این بزرگان در محیط تعصب الود زمانه در پیله ذهنیت فلسفی خشکید و سراغاز یک تحول پیوسته برای پایه گذاری فلسفه سیاسی در ایران واقع نشد.

برای خرید کتاب سیری در اندیشه سیاسی کسروی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب سیری در اندیشه سیاسی کسروی