دانلود کتاب قصه هایی از باله اثر همایون نور احمر

 

رقص به عنوان یک هنر سایقه یی بس قدیمی دارد .به تحقیق بعضی از اعضای قبایل ابتدایی از رقص اطلاع کامل داشته اند.در مصر فرعونها و پادشاهان رقاصانی در اختیار داشتند که باعث تفنن و تفریح انان می گشته اند.
یونانیان رقص را بعنوان یکی از ارکان مهم نمایشنامه های خود شناخته بودند و رومیان به پانتومیم که ترکیبی از رقص و نمایش بود توجهی خاص داشتند.
هندیها در حدود هزاران سال قبل یک نوع رقص مذهبی به وجود اوردند که مدتها انها را به خود مشغول داشت.
باله قسمتی از این داستان رقص است که عمری از زمان کریستف کلمب وقتی که از طریق دریا به سوی امریکا روی نهاد دارد.
باله قرن پانزدهم با باله یی که امروزه می شناسیم مغایر است.
باله نو در ایتالیا بعنوان نوعی تفریح و تفنن در دربارها به هنگام مهمانیها اغاز گشت.
در این مهمانیها رقص پانتومیم شعر و شاعری درام و نمایش بهم می امیخت و باعث نشاط تماشاگران می شد.
البته ناگفته نماند که اجرا کنندگان .رقاصان حرفه یی نبودند و اولین دسته رقاصان باله از نجبا و وابستگان دربار شاهی به شمار می رفتند.
کفش این دسته از رقاصان شیباهتی به کفش های بالرین های امروزی نداشت.
گامهایشان به هنگام رقص اده و فورمی کاملا ابتدایی داشت.
به این نوع رقص ها تا یک صسد سال پیش باله اطلاق نمی شد.
لیکن از سال 1581 کاترین دو مدیسی ملکه ایتالیایی نژاد فرانسه دستور داد تا نمایشی برای یک عروسی درباری برپاگردد.
محصول این کار ballet comique de la reine بود.
کلمه باله از لغت ایتالیایی بالو که نوعی رقص است گرفته شده.کلمه بال که به معنی مهمانی رقص است نیز از بالو اشتققاق یافته است

 

برای خرید کتاب قصه هایی از باله نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب قصه هایی از باله