دانلود کتاب دلقک های مشهور درباری اثر حسین نوربخش

 

 

در طی مدت طولانی تنظیم کتاب حاضر سعی نگارنده بر این بود که در صورت امکان همه منابع و مآخذ فارسی را که احتمال میرفت در آنها مطلبی در مورد دلقکها و مسخر معا نوشته شده باشد، مطالعه نموده و از آنها برای نوشتن این کتاب بهره برداری نماید، و حالا که کار تألیف کتاب پایان یافته است ، معلوم نیست که آیا چنین توفیقی نصیب این نگارنده شده است یا خیر ؟

مطلب قابل ذکر اینکه ، تا حد مقدور کوشش شده است که داستانها و مطالب ، باستثنای یکی دو مورد، بدون تغییر و با همان نثر اولیه ، در کتاب نقل گردد و برای حفظ اصالت و فرم و قالب اصلی داستانها ، کمتر اصلاح قابل توجه و مهم در آنها بعمل آمده است.

(مگر آنکه از نظر تسلسل و تداوم داستانها و نیز از جهت قابل فهم ساختن مطلب برای خواننده عادی اندك تغيير و مختصر اصلاحی در آنها ضروری بنظر میرسیده است و بیشتر بهمین سبب است که با خواندن داستانها و لطیفه های کتاب باسبكها و فرمهای مختلفی از نگارش و داستان نویسی روبرو می شوید.

كتاب دلقکهای مشهور درباری و مسخره های دوره گرد ، در حقیقت دنباله کتاب کریم شیره ای است با این تفاوت که در کتاب کریم شیره ای ، بحث و گفتگو درباره يك دلقك و مسخره درباری بود و کتاب حاضر اختصاص

به شرح و تفصیل در اطراف کارها و داستانها و بالاخره لطیفه های دلقک های مشهور پادشاهان درباریان - بزرگان - امرا و دیگر اجزاء حكومتي - مسخرهها و دلقکهای دوره گرد و نیز صحبت بر سر دلقکهای درباری و غیر در بازی کشورهای بیگانه از قبیل فرانسه انگلستان - ایتالیا و غیره است . منظور از ذکر این مقدمه اشاره مختصر به چند نکته زیر است که از خوانندگان ارجمند و صاحب نظر تقاضا دارد بدانها توجه فرمایند.

۱ دلقکها و مسخرمهایی که زیر عنوان دلقک های درباری ایران) در این کتاب به آنها اشاره و یا از آنها یاد میشود اکثراً مشهور و شناخته شده اند و اغلب خوانندگان عزیز ما اگر داستان عالی از ایشان نخوانده باشند بطور یقین حداقل با نام آنها آشنایی دارند ، بهمین سبب به شما خواننده گرامی و نه این نگارنده در ملیت و ایرانی بودن آنها تردیدی نداریم ولی در مورد موطن اصلی یکی از دلقک ها که در کتاب حاضر با او زیر نام (مسخره) آشنا میشویم اطلاع دقیقی در دست نیست و نیز در قسمت مولانا و دلقكها ) مولانا جلال الدین محمد معروف به (مولوی) داستان هایی از دلقک ها با نامهای : ونكاح دلقك با فاحشه .

وشطرنج باختن دلقك با شاهه وملك ترمد و دلقك ، نقل می کند که معلوم نیست این دلقکها از آن چه کشور و متعلق یکدام دوره از سلطنت پادشاهان میباشند ، دیگر اینکه ومالك ترمده پادشاه کدام مملکت و از چه سلسله ای است ؟ در این چند مورد از خوانندگان دانشمند و استادان تاریخ تقاضای راهنمایی و ارشاد دارد .

برای خرید کتاب دلقک های مشهور درباری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

در فصل دوم کتاب گفتگو بر سر دلقکها و مسخره های دوره گرد است، اگر چه در قسمت مربوط بخود درباره این دسته صحبت شده است ولی از آنجا که ممکن است بعدها خواننده اعتراض نماید که عده ای از این افراد اصولا دلقك و مسخره نمی باشند ناگزیر از توضیح زیر می باشم : از تحقیقات و بررسیهای خود اینطور نتیجه گرفته ام که دلقک ها و مسخره های دوره گرد افراد تعلیم دیده و معینی نبودند و برای این کار کلاس و دوره خاصی را نمی گذرانیدند بلکه هر کس که ذوق و حال مثلك گوئی و نیز استعداد لطیفه سرالی داشته است و با سخنان بامزه و نیشدار خود می توانسته است .

در مواقع مناسب موجبات خنده و با انبساط خاطر شنونده و مخاطب را فراهم آورد و با حرف های دو پهلو و گزنده اش موجب تعبیرها و تفسیرهای گوناگون شود و بالاتر از همه با کارها و حرکات خود مردم کوچه و بازار را بخود سرگرم و مشغول سازد خود بخود جزء دلقکها و مسخره های دوره گرد در می آمده است و مردم او را باسم لوده و مسخره می پذیرفته اند ، شاید هم خود آن شخص چنین چیزی را بخود نمی پسندیده است و اگر احیاناً باو مسخره و دلقك خطاب می کرده اند، ناراحت و خشمگین می گشته است.

در فصل ومسخره های دوره گرده با نام و سر گذشت تعدادی از این گونه افراد آشنا میشویم که شاید در نظر اول نتوان آنها را مسخره و دلقك بحساب آورد. دلقكها ومسطره های درباری و غیر درباری کشورهای بیگانه نیز کم و بیش در ایران مشهور و معروف میباشند و مسلماً خواننده ایرانی با آنها از طریق مطالعه زمانها و کتاب های مختلف آشنایی دارد، در بین این دلقک ها هم ممکن است یکی دو مورد باشد که احتمالانگارنده بسبب پیدا نکردن ساخط اصلی آنها را در زیر نام کشور دیگری آورده باشد .

با اینکه در تهیه کتاب و دلقکهای مشهور درباری و مسخره های دوره گرده کوشش زیادی بکار برده شده است تاکتاب حاضر از هر لحاظ کامل باشد. معهذا احتمال این هست که بهر صورت مطلب با حکایتی از يك يا چند دلقک درباری و مسخره دوره گرد ، بنظر نگارنده نرسیده باشد بهمین لحاظ در مورد کتاب موجود و داستانها و نوشته های آن تعصبی نداشته و در جهت رفع نواقص و یا تکمیل و اصلاح مطالب آن

 

 

 

دانلود کتاب دلقک های مشهور درباری