دانلود سه نمایشنامه از ژان پل سارتر : مرده های بی کفن و دفن، مگس ها، خلوتگاه ترجمه صدیق آذر

 

کتاب سه نمایشنامه از سارتر در برگیرنده سه نمایشنامه ژان پل سارتر نویسنده و فیلسوف صاحب اندیشه و فلسفه فرانسوی است.در این کتاب که در سال هزار سیصد و چهل و نه توسط انتشارات سخن به چاپ رسیده است. ما به سه نمایشنامه شاخص سارتر مطابق سبک همیشگی و فلسفه اصالت وجود همراه هستیم. سه نمایشنامه بسیار فلسفی و خواندنی و البته نمایشی و قابل اجرا

هر سه نمایشنامه پر شخصیت و پر دیالوگ میباشد. و صدیق آذر بخوبی از ترجمه این سه پی اس برآمده.

نمایشنامه اول این مجموعه مرده های بی کفن و دفن میباشد که دارای 2 پرده و 4 تابلو میباشد و حجیمترین این سه نمایشنامه می باشد

نمایشنامه دوم دوزخ میباشد که توسط مترجمین دیگر با نام درب بسته نیز می شناسند.این نمایشنامه را که صدیق آذر خلوتگاه ترجمه نموده همان درب بسته و دوزخ سارتر میباشد که کلا در یک پرده می باشد.

و اما نمایشنامه آخر این مجموعه مگس ها میباشد که در سه پرده و بسیار پر کارکتر میباشد

 

برای خرید کتاب مرده های بی کفن و دفن، مگس ها، خلوتگاه  اثر ژان پل سارتر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب مرده های بی کفن و دفن، مگس ها، خلوتگاه