کتاب قصه های شیخ اشراق که توسط جعفر مدرس صادقی نوشته شده است.که دارای هفتاد و هفت صفحه می باشد.شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق در سال پانصد و چهل و نه هجری قمری داخل دهکده سهرورد از قیدار زنجان قرار داشته در ایران متولد شده است. او درس مقدماتی را که برگرفته از حکمت و منطق و اصول فقه بود پیش مجدالدین جیلی استاد فخر رازی داخل مراغه یادگیری و در علوم حکمی و فلسفی سرآمد شد و بقوت تفکر و ذکاوت وحدت اندیشه و نیک اندیشی بر خیلی از علوم دست یافت. او هم اکنون سفرهای خود را زیاد کرد و به آناتولی و شامات رسید و آنطور که از گزارش ها آشکار است مناظر شام داخل سوریه حال حاضر او را خیلی جذب خویش کرد. در یکی از سفرها از دمشق به حلب رفته و در همان جا با ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی یکی از سرداران مشهور مسلمانان در جنگ های صلیبی دیدار نمود. ملک ظاهر که علاقه بسیاری نسبت به صوفیان و اندیشمندان داشت جذب این حکیم جوان گشت و از او خواست که در دربار او در حلب بماند . سهروردی همچنان که عشق بسیاری به مناظر آن سرزمین داشت شادمانه پیشنهاد ملک ظاهر را پذیرا شد و در آنجا ماند. برای خرید کتاب قصه های شیخ اشراق به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب قصه های شیخ اشراق