کتاب پشت پرده های حرمسرا نوشته حسن آزاد می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات انزلی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و شصت و چهار صفحه است.اثر پشت پرده های حرمسرا اول از زندگی اجتماعی زنها و نقش آنها در کارهای سیاسی مملکت صحبت شده است. عاقبت اسرار حرمسرای شاهان و بزرگان و قدرتمندان را از شروع زمان مادها تا آخر سلسله قاجاریه فاش می نماید .من نمی دانم شاهان کدامین یک از دیگر کشورهای شرقی صاحب حرمسرا به صورتی که در ایران بوده است بوده اند ولی در هر صورت چیزی که آشکار است آوازه حرمسراهای شرقی و در رأس آنها ایران آفاق را در نوردیده و حسن شهرتی بزرگ ایجاد نموده است. برای خرید کتاب پشت پرده های حرمسرا به لینک موجود مراجعه نمایید.

پشت پرده های حرمسرا

دانلود کتاب پشت پرده های حرمسرا