دانلود کتاب تاریخ ده هزارساله ایران اثر عبدالعظیم رضایی

 

از دیرباز آرزو بر دل و چشم براه آن بودم که استادان فن تاریخ و تاریخنگاران فرزانه ی ایرانی از رسم معمول و روش معهود پافراتر نهند.تاریخ میهن عزیزمان ایران را هرچع عقب تر ببرند و از اصالت فرهنگی.اجتماعی و سیاسی ایران که به هزاران سال پیش از مادهامیرسد و گوهر پاک ایرانیان اریایی نژاد که دردین و دانش یکه تاز عرصه ی گیتی و در سایه ی اهورا مزدای فرخنده مردمی خداشناس.یکتاپرست.راستگو و درستکردار بوده اند چنانکه شایسته ی ملک و ملتی با این خصوصیاتست سخن بمیان اورند.
اما متاسفانه هرچه می جستم کمتر می یافتم و میان ارزوی معقول و چشمداشت طبیعی من با انچه که به تحقق پیوسته بود و می پیوست مسافتی بود بیش از فاصله ی میان من تا ماه گردون
از میان دوستان و مصاحبانی که بارها و بارها این خواست قبلی و این ارزوی سالیان دراز را با انان در میان نهاده بودم دو جوان با ذوق و کتابدوست اقایان مهندس سعید و مهندس فرشید اقبال از من خواستند تا بشخصه گام پیش نهم و این دلخواه همیگشی را از قوه به فعل اورم باشد که دیباچه ای باشد برکارهای تحقیقی ارزشمندی که از این پس صورت خواهد گرفت و مطلعی براثار گرانمایه ای که در این زمینه پدید خواهد امد.

کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران که به دست عبدالعظیم رضائی نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و هفت صفحه می باشد.

اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر اقبال چاپ گشته است.

در جلد چهارم اثر تاریخ ده هزار ساله ایران زمان نادر شاه افشار و کریم خان زند و تشکیل قاجار تا زمان سقوط قاجار به دست رضا شاه مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است .

مجموعه تاریخ ده هزار ساله ایران نگاشته ی عبدالعظیم رضائی در چهار جلد به تحقیقات تاریخ ایران از اول تا زمان قاجار پرداخته است .

در جلد نخست اثر پادشاهان اساطیری که در شاهانامه به آنها اشاره شده می باشد مورد پژوهش قرار گرفته است و عاقبت به سلسله های باستانی سومر و بابل و ماد اشاره می کند.

و در ادامه این اثر سلسله هخامنشیان مورد بررسی قرار می گیرد. برای خرید کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ ده هزار ساله ایران

 

 

دانلود کتاب تاریخ ده هزارساله ایران (دوره 4جلدی)