کتاب سفرنامه فوف  که تحت نام سفرنامه میرزا فتاح خان گرمرودی میشناسند شامل سه بخش یا رساله میباشد به نامهای سفرنامه ممسنی و رساله شبنامه و رساله چهار فصل که در ایران در سال چهل هفت به سعی و تلاش  فتح الدین فتاحی به چاپ رسید ه است. و متاسفانه بسیار نایاب است از اینرو این نسخه را بصورت رایگان برای دانلود در اختیار گزاشتیم که اگر کسی توانایی خرید نداشت براحتی دانلود کند.اما شما می توانید برای خرید کتاب سفرنامه میرزا فتاح خان گرمرودی اینجا کلیک نمایید

کتاب حاضر در دوران محمد شاه قاجر اتفاق می افتاد زمانی که حسین خان آجودان باشی سفیر میشود از جانب شاه به سفری سیاسی در کشورها انگلستان و اتریش و فرانسه رفته و طی این سفر سه رساله یا سه سفرنامه بنویسد که بعدها  نتیجه حسین خان آجودان باشی یعنی فتح الدین فتاحی این کتاب را در یک مجلد قطور هزار دویست صفحه ای تحت همین نام در سال چهل هشت به چاپ رسید که کتابی بسیار خواندنی است.دانلود را در ادامه مطلب دنبال نمایید

 

 

دانلود کتاب سفرنامه میرزا فتاح خان گرمرودی