پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کتاب سفرنامه ی میرزا فتاح خان گرمرودی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب سفرنامه
کتاب سفرنامه ی میرزا فتاح خان گرمرودی اثر میرزا فتاح خان گرمرودی
توضیحات

کتاب سفرنامه ی میرزا فتاح خان گرمرودی که در سال هزار و سیصد و چهل هفت و چاپ شده می باشد.این اثر توسط میرزا فتاح خان گرمرودی نوشته شده است.که انتشارات آن بانک بازرگانی می باشد.و به کوشش فتح الدین فتاحی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. میرزا فتاح خان گرمرودی در دوران محمد شاه قاجار از سمت و طرف حسین خان آجودان باشی به موجب ماموریت سیاسی عازم دولتهای سه گانه اطریش فرانسه و انگلستان صورت گرفته است.در طی این مسافرت انجام دادن به نوشتن دو سفرنامه با اسمهای چهار فصل و شب نامه کرده شده که نخستین ارتباز داشته به توضیح مامورتها در اروپا و دومی ارتباطات به شرحیات مسیر عیش و نوش و عشرت طلبی اروپائیها بوده که در پاسخ اکاذیب نسبت داده شده به ایرانیها نگاشته شده بود.در آخر این ماموریت به سبب حسن خدمت و پیروزیهای جمع شده از محمد شاه قاجار نشان شیر و خورشیدی از رتبه ی نخست گرفته شده بود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.