دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه اثر چارلز جیمز ویلس

کتاب تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه در باب اوضاع اجتماعی و اداری ایران در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار است.

و نویسنده کوشیده است نکاتی مهم و خواندنی از آن عصر را در کتاب خود بگنجاند

 دکتر اوایلس انگیسی در چهار سال قبل مسافرتی به ایران نموده و شرح مشاهدات سفر خود را که عبارت از سیاحت بلاد معظمه ایران و گزارش ایام توقف او در این مملکت لوده باشد.کتابی مخصوص نگاشته

و از تدقیقات نظر که در خور تحقیقات سفر است چیزی فرو نگذاشته و در لندن سفرنامه خود را طبع رسانده است.

و مسیو کرستوسف آن را از زبان انگلیسی به زبان روسی ترجمه نموده و به حلیت طبع متجلی داشته است.

و بر حسب امر قدر قدرت جهان مطاع بندگان اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی روحنا و روح العالمین فدا کمترین غلام خانه زاد سید عبدالله که در دارالترجمه خاصه همایونی مشغول خدمت است آنرا به فارسی ترجمه نموده و تقدیم آستان همایون میدارد

 

برای خرید کتاب تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه