دانلود کتاب انجمنهای سری در انقلاب مشروطیت اثر اسماعیل رائین

 

 شصت سال از انقلاب مشروطیت ایران میگذرد.در خلال این مدت درباره این انقلاب بزرگ که بعقیده نویسندگان خارجی و برخی از محققان ایرانی یک نهضت ملی و جنبش توده مردم. و بعضی دیگر ساخت کارخانه خارجی بوده چه بسیار کتاب و رساله و صدها مقاله به زبان فارسی منتشر گردیده است.
با این حال هر روز اسناد و اطلاعات و مدارک جالب توجه و تازه ای منتشر میشود و نسل کنونی که وارث و مسئول حفظ میراث شصت ساله پدران خویش است با علاقه زیاد این اسناد را مطالعه میکند.این توجه عمخومی یکی برای اینست که ارزش معنوی نهضت ملی مشروطیت بیشتر درک شود و دیگری برای اینست که اسناد جدید حقایق تازه ای را کشف میکند و بعضی از نوشته های سابق را قابل تجدید نظر میداند.
انقلاب مشروطیت ایران فصل جدیدی در تاریخ پر افتخار کشورما گشود و نشان داد که هنوز هم خاک ایران زمین از وجود چهره های تابناک و سرفراز و پیکارجو تهی نیست و در این دیار باز هم ازاد مردانی هستند که بخاطر ازادی و رهایی از چنگ استبداد و حکومت مطلقه تا پای جان می ایستند و در این راه شربت شهاغدت می نوشتند و از خون پاک خویش میهن را رنگن میسازند.

اغلب ویسندگانی که نگارش تاریخ مشروطیت ایران را وجهه همت خود قرار داده اند نتوانسته و یا بعضی نخواسته اند سهم بزرگ ان دسته از قهرمانانی را که از روزگاران سلطنت محمد شاه تا دوران پنجاه ساله حکومت ناصرالدین شاشه برای ازادی و رهایی کشور از ظلم و استبداد تلاش میکردند.کشف و نامشان را بازگو کنند و انچه در نشریات فارسی راجع به جنبش مشروطیت و حریت در ایران ذکری میشود همه گزارشها با چاپ عکس دو سه سردار ملی دو سه پیشوای روحانی و چند تن مشروطه طلب که بعضی سمی بودند و برخی حقیقی خاتمه می یابد

 

برای خرید کتاب انجمنهای سری در انقلاب مشروطیت اثر اسماعیل رائین نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب انجمنهای سری در انقلاب مشروطیت