دانلود کتاب تاریخ بی دروغ: در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار اثر علی ظهیرالدوله

 دهم ماه ذوالقعده 1313 هجری محمدی با جمعی از احباب در باغ قصر قاجار که خیلی باغ خوب کهنه طبیعی ایت رفتیم تا غروب آفتاب یک شکل خوب قشنگی دو نفر دست هم را گرفتیم و هر دو نفری ملزومات و تنقلات را برداشتیم از آن اطاق وسط باغ رفتیم رو با سطخر بالا که تقریبا پانصد قدم راه است.بقدری خوش میرفتیم که یکساعت از شب رفته به نقطه مقصد رسیدیم و تمام ملزومات و تنقلات تا اخر شبمان را که همراه بردشاته بودیم در آن یکساعت خورده بودیم.
در آن حین خوشی ملتفت شدم که ابوالقاسمخان پیشخدمت باشی وزارت تشریفات روبروی من ایستاده و یک پاکت بزرگی در دست دارد پرسیدم چیست؟
گفت پاکت حضرت صدراعظم است جلودارشان آورده گرفتم باز کردم هرچه خواستم بخوانم نشد دادم به ابوالقاسمخان گفتم نگاهدار صبح بده بخوانیم سه ساعت از شب گذشته در نهایت خوشی که کمتر آن شکل پیش امده بود از سر اسطخر برخاستیم افتان و خیزان بطوریکه یقینا از زمان سلطنت مرحوم فتحعلی شاه که قصر قاجار بنا شده و تا بحال تقریبا هشتاد سال است درختهای کهنه آنباغ پیر همچو جوانانی خوش و خوب یگدل و دوست بی دشمن ندیده بودند.
هیچ کدام از یاران شام نخوردند.

متن فوق نمونه از کتاب حاضر هست که خواستیم روانی و قدرت خوب توصیف نویسنده را نشان دهیم

 

 

برای خرید کتاب تاریخ بی دروغ: در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار اثر علی ظهیرالدوله نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ بی دروغ: در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار