پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

تاریخ بی دروغ

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب
کتاب تاریخ بی دروغ: در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار اثر علی ظهیرالدوله
توضیحات

کتاب تاریخ بی دروغ: در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار اثر علی ظهیرالدوله

 

 دهم ماه ذوالقعده 1313 هجری محمدی با جمعی از احباب در باغ قصر قاجار که خیلی باغ خوب کهنه طبیعی ایت رفتیم تا غروب آفتاب یک شکل خوب قشنگی دو نفر دست هم را گرفتیم و هر دو نفری ملزومات و تنقلات را برداشتیم از آن اطاق وسط باغ رفتیم رو با سطخر بالا که تقریبا پانصد قدم راه است.بقدری خوش میرفتیم که یکساعت از شب رفته به نقطه مقصد رسیدیم و تمام ملزومات و تنقلات تا اخر شبمان را که همراه بردشاته بودیم در آن یکساعت خورده بودیم.
در آن حین خوشی ملتفت شدم که ابوالقاسمخان پیشخدمت باشی وزارت تشریفات روبروی من ایستاده و یک پاکت بزرگی در دست دارد پرسیدم چیست؟
گفت پاکت حضرت صدراعظم است جلودارشان آورده گرفتم باز کردم هرچه خواستم بخوانم نشد دادم به ابوالقاسمخان گفتم نگاهدار صبح بده بخوانیم سه ساعت از شب گذشته در نهایت خوشی که کمتر آن شکل پیش امده بود از سر اسطخر برخاستیم افتان و خیزان بطوریکه یقینا از زمان سلطنت مرحوم فتحعلی شاه که قصر قاجار بنا شده و تا بحال تقریبا هشتاد سال است درختهای کهنه آنباغ پیر همچو جوانانی خوش و خوب یگدل و دوست بی دشمن ندیده بودند.
هیچ کدام از یاران شام نخوردند.

متن فوق نمونه از کتاب حاضر هست که خواستیم روانی و قدرت خوب توصیف نویسنده را نشان دهیم

 

خرید کتاب تاریخ بی دروغ: در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار اثر علی ظهیرالدوله بانضمام شرح حال ظهیرالدوله و بازجوئی میرزا رضا کرمانی با مقدمه نورالدین چهاردهی چاپ اول انتشارات شرق سال 1362

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.