دانلود کتاب ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی اثر محمد داندامایف ترجمه روحی ارباب

 

تا کنون در ادبیات روسیه اثر کامل و جامعی که از جمیع جهات کتبیه های بیستون را مورد مطالعه و تحقیق قرار داده باشد و حوادث و وقایع آن زمان را که مربوط به سالهای 523-522 قبل از میلاد است روشن سازد انتشار نیافته است.
تحقیقات دانشمند اطریشی کونیگ در بیست سال قبل در باره کتیبه های بیستون از لحاظ سبک و اسلوب مغایر با اصول تاریخ نویسی مغرب زمین در عصر کنونی است و نقائصی را در بردارد و اثر وی از لحاظ متکی بودن بر مواد و اسناد حقیقی نیز اعتبار چندانی ندارد. پس از انتشار این اثر در شوروی و خارج از آن کشور مقالات تحقیقی زیادی درباره کتیبه های بیستون انتشار یافت.

 ناگفته نماند که حتی در آثار و تالیفات غیر روسی نیز اثری جامع که حاوی تجزیه و تحلیل این کتیبه و مبتنی بر کشفیات و تحقیقات جدیدی باشد دیده نمی شود. در سی سال اخیر هزاران لوحه به زبان عیلامی در تخت جمشید بدست امده .نوشته هایی از دوران هحخامنشیان به زبان آرامی کشف گردیده و خلاصه اثار باستانی زیادی پیدا شده است.
در خلال این مدت زبان فارسی باستان از میان زبانهای باستانی شرق بنحو رضایت بخشی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و موفقیت های محسوسی نیز در زمینه مطالعه و تحقیق زبان عیلامی که کمتر بررسی شده حاصل گردیده است.

 بر اساس مطالب مندرج در فوق و هم چنین رسیدگی مجدد به متن کتیبه بیستون در سال 1948 توفیقی برای ما حاصل میشود که خصوصیات زندگانی ایران باستان را به نحو جدیدتری مورد مطالعه و تحقیق قرار دهیم.
فصل اول قسمت اول این کتاب به شرح و بیان تاریخی تخصیص داده شده و به آثاری اشاره گردیده که تحقیقات علمی مربوط به کتیبه بیستون را تسهیل مینماید و در سایر فصول این قسمت درباره مسایل اساسی تر و مهمتری که مربوط به سبک و تاریخ گذاری و اهمیت کتیبه بیستون است بحث شده است.

 

برای خرید کتاب ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی اثر محمد داندامایف  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 قسمت دوم این کتاب مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی و مذهبی سالهای 523-522 قبل از میلاد است . و در واقع در این قسمت یکی از مسائل جالب توجه دوران تاریخ ایران باستان مورد دقت و مطالعه قرار گرفته و متضمن اقدامات و عملیات ملل تحت سلطه و حکومت هخامنشیان استویعنی مللی که در سرزمین پهناوری از مصر تا ایلات سکاییان در آسیای میانه سکونت داشته اند. این دوره همزمان با شورش ها و اغتشاشاتی است که در دوران داریوش اول روی داده و متکی بر شورش قبلی گائوماتا و تحولاتی است کحه در زمان او اتفاق افتاده. درباره این حوادث نه تنها کتیبه بیستون شواهدی ذکر می کند.بلکه مورخان و مولفان باستانی نیز در آثار خود مطالبی را متذکر شده اند.

 

 

دانلود کتاب ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی