دانلود کتاب تاریخ افشار اثر میرزا رشید ادیب الشعرا به تصحیح و اهتمام محمود رامیان و پرویز شهریار افشار

 

 

روش مولفان در چاپ این کتاب بر این بوده که اصالت اثر صد درصد محفوظ بماند ولی ناگزیر از این اقدام نیز بوده اند که حتی المقدور و در برخی موارد تا انجا که بوقایع و اتفاقات تاریخ لطمه نزند و رشته ی حوادث را نگسلد رعایت اختصار بشود.
همچنین هر آنجا که توصیحی درباره متن یا اشاره بحوادثی لازم مینمود. یا ذکر ساختمانها یا قراء یا محلهای دیگر شده که هم اکنون وجود دارد.موضوع را بطور زیر نویس یاداور شدیم و اگر تغییر شکل و نام پیدا کرده بازهم تذکر داده ایم.
این نکته نیز شایان یادآوری است که منظور از اکراد که در اکثر صفحات این کتاب نامشان بچشم میخورد عده ای از قاچاقیان و ناراضیان ایراتن و عثمانی و روسای مرزنشین آنان بوده که همواره در مرز دو کشور منتظر فرصت بوده اند که به محض احساس ضعف در دولتین ایران و عثمانی بدهات مرزی بتازند و دست بقتل و غارت زنند.
منظور این است که حساب این عده ای شرور را نباید با حساب کردان آزاده و شرافتمند ایرانیذ که همواره پاسدار راستین ملک و جانباز صدیق شاهنشاهان ایران بوده اند مخلوط کرد.

همانطور که در اواخر کتاب یاد آور شدیم کتاب تاریخ افشار ارومی در سال 1294 هجری قمری بعلت نامعلوم بپایان رسیده.چون از آن تاریخ ببعد بخصوص تا اسفند 1299 شممسی وقایع حوادث مسطور نبود لذا در جستجوی نوشته و مدرکی برآمدیم که حتی الامکان وقایع تاریخی ارومی را ادمه دهیم .خوشبختانه یک رساله ی خطی بنام شورش عبیدالله بدست امد که جریان تاریخ را از خاتمه ی تاریخ افشار میرزا رشید الی 1305 هجری قمری در برداشت این رسالع را بصورت نقل بمفهوم ضمیمه ی این تاریخ ساختیم.

این بود اقداماتی که برای مزید استفاده ی خوانندگان ارجمند بعمل آوردیم.
درباره ی اهمیت این کتاب نیازی نمی بینیم مطلبی بنویسیم و بهمین اندازه اکتفا می کنیم که توجه خوانندگان را به این نکته جلب کنیم که تا کنون تاریخ افشار را جایی نخوانده است و نه دهم مندرجات کتاب مطالبی است که برای بار اول منتشر میشود.
همانطور که خواننده ضمن مطالعه ی کتاب عنایت خواهد داشت رزم آوران افشار ارومی در مدت چهار قرن که در ارومی ساکن بوده اند در حقیقت مقدمه الجیش و پیشتازان کلیه ی نبردهایی بوده اند که در مدت چهارصد سال در قلمرو شاهنشاهی ایران چه به منظور مدافعه و چه به منظور کشور گشائی انجام شده است و بجرات میتوان ادعا کرد که کلیه فتوحات شاهنشاهی ایران در این مدت حتی فتح هندوستان بدیست نادر مرهون فداکاریها و رشادت و جلادت امرا و افسران و رزم آوران دلیر و با شهامت افشار ارومی بوده است

 

برای خرید کتاب تاریخ افشار اثر میرزا رشید ادیب الشعرا  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ افشار