دانلود کتاب تاریخ آل سلجوق در آناطولی مقدمه، تصحیح و تعلیقات نادره جلالی

ایران سرزمین ما پیشینه ای بسیار کهن و باستانی دارد. این سرزمین در گذر زمان حوادث و رویدادهای چندی به خود دیده و حوادث سهمگینی را از سر گذرانده است.در طول روزگار سلسله های فراوانی در زمانهای کوتاه و بلند و با مختصات قومی و نژادهای خود بر ایران حکومت کرده اند. یکی از سلسله ها سلجوقیان هستند.
همچنانکه می دانیم ورود ترکان سلجوقی و تاسیس امپراطوری قدرتمند آنان یکی از دورانهای طولانی تاریخ ما را در بر میگیرد که متاسفانه مورد کم توجهی و غفلت مورخان قرار گرفته است.
لذا تفحص و بررسی در تاریخ سلاجقه بالاخص سلاجقه روم برای دانش پژوهان با مشکلات متعددی همراه است.
از یک طرف با توجه به اهمیت این مقطع تاریخی که بی گمان از دورانهای پرفراز و نشیب تاریخ ایران است.

 

 از طرف دیگر با توجه به این امر که برای تدوین یک تاریخ متکی بر واقعیت و منطبق بر اسناد و مدارک متون تاریخی از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است. مصحح بنا به پیشنهاد فرزانه عالقدر زنده یاد دکتر محمد جواد مشکور به کار تصحیح این متن مهم تاریخی که بعد از سلجوقنامه این بی بی لز مهمترین متون این دوره به شمار می رود پرداخت.

از آنجا که تحقیق علمی و جدی در این زمینه تا به حال صورت نگرفته و مورخان خارجی به ویژه مورخان ترک پیشگام این امر بوده اند طبیعی است که کار تصحیح و تحقیق با مشکلات بسیار و زحمت فراوان همراه بود.

 

برای خرید کتاب تاریخ آل سلجوق در آناطولی مقدمه، تصحیح و تعلیقات نادره جلالی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 چون نسخه خطی غلطهای فراوان داشت در روش کار برای روشن کردن واقعیات تاریخی به کتابهای متعدد و تحقیقات خارجی مراجعه شد تا اصطلاحات غریب و نامانوس.اسامی امکنه و اشخاصی که نیازمند توضیح و تعلیق است توضیح داده شود. بنابراین در ذیل صفحات توضیحات کافی بر متن نوشته شد تا از دشواریهای موجود کاسته شود و راه گشایی برای خوانندگان باشد.
کتاب حاضر که خود یک متن مهم تاریخی به شمار می اید مشتمل است بر روی کارامدن سلسله سلجوقی و انشعاب آنان منجمله سلاجقه روم و شرح اوج و فرود این سلسله.
از امتیازات این نسخه مطالب مهم و سودمندی است درباره عصر سلجوقی عصری که با سلطنت طغرل شروع شد تا طغرل سوم یعنی عنصری که بزرگترین درخشش ادبیات.علم و مذهب را به تاریخ ایران تقدیم داشته است.

با این همه گفتنی است که مولف ناشناس این متن درباب تاریخ مغول دچار اشتباهاتی شده که نشان دهنده نداشتن احاطه کافی در این فصل از تاریخ است و مصحح به ناچار تمام تلاش و سعی خود را در امر تصحیح به کار برده تا بتواند در حد بضاعت علمی خویش لغزشهای متن را برطرف کند.

 

دانلود کتاب تاریخ آل سلجوق در آناطولی