دانلود کتاب مصدق و نبرد قدرت در ایران اثر محمدعلی همایون کاتوزیان

 

 کتاب مصدق و نبرد قدرت شامل شرح حال , مبارزات سیاسی , دستاوردها و شکست های نهضت ملی , اینک در اختیار فارسی زبانان قرار می گیرد.

مورخ در این اثر به شیوه عینی و علمی تاریخ نگاری عمل می کند و با اشاره مستمر به اسناد و مدارک و شواهد زنده مربوط به نهضت ملی ایران در سال های زمامداری مصدق می کوشد گوشه هایی از تاریخ این کشور را که خود نویسنده نیز در انها نقشی داشته و پاره ای از وقایع را به رای العین دیده است روشن سازد.
او در کنار چهره اسطوره ای دکتر محمد مصدق به ترسیم چهره کمرنگ تر اما استوارتر و پابرجای خلیل ملکی نیز می پردازد.
وقتی پای اسطوره به میان می آید برخورد مورخ هم رنگ تازه ای به خود می گیرد.
اگر قبول کنیم که اسطوره ها را مردم- شط جاری مردم- می سازند و همان ها هستند که در سیر تاریخی حود از آن پاسداری می کنند.برخود با اسطوره نیز می بایست توام با احتیاط باشد وگرنه مورخ خود را با توده های مردم در همه زمان ها روبه رو می بیند.
مگر نه این است که فردوسی در برخورد با رستم-این اسطوره ایران زمین- چنین می کند و در ماجرای فرزند کشی او و قتل سهراب بر رستم خرده نمی گیرد و تنها چند نفرین آنهم بر زبان خود رستم جاری می گردد و قضیه پایان می گیرد؟

 

برای خرید کتاب مصدق و نبرد قدرت در ایران اثر محمدعلی همایون کاتوزیان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 روایت نقاظ ضعف مصدق در برخورد دکوکراتیک با شاه حزب توده هیات حاکمه فاسد و گروه های پر نفوذ در لعابی از نزاکت پوشیده می شود.
البته انچه که در این مقوله نقطه ضعف خوانده می شود از دید خود مصدق نقطه ضعف به حساب نمی آید.
او در سراسر زندگی خویش به اصل دموکراسی و ازادی وفادار بود و چنانچه تاریخ قرن حاضر اثبات کرده است دموکراسی این ویژگی را نیز دارد که دشمنانش را در اغوش خود می پروراند.
نویسنده خواسته یا ناخواسته این فکر را در خواننده تقویت می کند که اگر رهبری فرهمند و پر جاذبه مصدق با سازماندهی و نظریه پردازی خلیل ملکی توام شد تاریخ نهضت ملی و تاریخ ایران معاصر به گونه ای دیگر رقم می خورد. توده های مردم ایران و منطقه خاورمیانه در آن زمان مصدق را رهبری بلامنازع می دانستند و خلیل ملکی نظریه پردازی چیره دست بود که صادقانه به نهضا ملی و رهبر آن مصدق وفادار بود.

در کتاب می خوانیم که پاره ای رهبران جبهه ملی دوم ضمن سواستفاده از نام پرآوازه مصدق و جلب حمایت توده ها به سوی خود به منظور ایجاد پایگاهی شخصی از محبوبیت مصدق بهره می گرفتند در عین حال به نظرات او اعتنایی نداشتند و حتی پیشنهاد های او در مسیر اصلاحاتی در جبهه را نادیده می گرفتند

این امر به همراه کارشکنی های سازمان های سیاسی دربار و گروهای ذی نفوذ باعث شد تا نهضت ملی فرصت درخشان به دست آمده در سالهای 42 -1339 را از دست بدهد.. فرصتی که پس از آن هرگز به دست نیامد.

 

 

دانلود کتاب مصدق و نبرد قدرت در ایران