دانلود کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی : خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوس ویراسته عبدالله شهبازی

 

 خاطرات فردوست گنجینه ای است از تاریخ دوران پهلوی بوِزه دوران 37 ساله سلطنت محمدرضا شاه که اعماق و ابعاد این مقطع مهم از تاریخ معاصر ایران را می کاود و از بسیاری ناگفته ها و ناشنیده ها پرده بر می دارد.
کتاب حاضر متن کامل خاطرات حسین فردوست را در بر میگیرد. بخش اعظم این خاطرات دستنوشته های فردوست است که طی سال های 1363 الی 1366 نگاشته شده و قریب به 1500 صفحه دستنویس است.
بعلاوه بخشی از خاطرات فردوست نیز به صورت مصاحبه شفاهی ضبط شد که شامل مباحثب از بخش های اول.دو و سوم کتاب حاضر می باشد و بیشتر از تلویزیون پخش گردیده است.
در تنظیم خاطرات فردوس مطالب شفاهی در دستویس ها ادغام شد و نمات تکراری حذف گردید.
معهذا امروزه که به این خاطرات می نگریم در می یابیم که اگر فردوست زنده بود و کرگ نابهنگام او کاری را که اغاز کرده بود نیمه تمام نمی گذارد بی شک این کتاب به دو برابر متن حاضر افزایش می یافت.
در تنظیم خاطرات فردوست تلاش براین بوده که حتی الامکان جملات با نثری روان ویراسته گردد.
در برخی موارد در کاربرد نام و القاب شخصیت ها و در تدقیق تاریخ ها اصلاحات جزیی صورت گرفته است.
در برخی موارد نیز برای حفظ تسلسل تاریخی یا موضوعی مطالب مباحثی جابجا شده و در بخش مربوطه قرار داده شده است.
در مواردی که ضرر و تشخیص داده شده توضیحاتی در زیرنویس صفحات افزوده شده و یا شخصیت های مهم معرفی گردیده اند

 

برای خرید کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد اول

دانلود کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد دوم