دانلود کتاب تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان اثر آلفرد فن گوتشمید ترجمه کیکاووس جهانداری

 کتاب تاریخ ایران و ممالک همجوار آن پس از مرگ گوتشمید مولف نامدار آن بطبع رسید.

 گوتشمید قصد داشت قسمتی از تاریخ ایران را از زمان اسکندر تا انقراض حکومت اشکانیان که برای دائره المعارف بریتانیا نوشته بود به زبان آلمانی هم منتشر سازد.
محرک او در این امر آن بود که در ترجمه نوشته او بزبان انگلیسی سخت به اختصار کوشیده بودند. اما ناگهان مرگ او را درربود و تحقق اندیشه ای که در سر داشت به عهده تعویث افتاد. من بر حسب ضرورت به برآوردن آرزوی او همت گماشتم.ولی ناگزیر بودم حتی المقدور عین نوشته او را به چاپ برسانم و از ان حد تجاوز نکنم.بنابراین امکان هر نوع دخالت و تغییری در آن متن منتفی بود. از ان گذشته به هیچ روی نمی خواستم در هر مقام با آوردن حاشیه ها تردید و یا اختلاف سلیقه خود را خاطر نشان سازم. فقط در موارد معدودی سهوها و اشتباهات جزئی را بدون یاداوری تصحیح کردده ام. پس اید حق می بود که مثلا بهمین طریق عمل کنم و طبق نظر خود منطقه vologesias را به شهر vologesocerta اضافه کنم.تغییر مقیاسهای طول و قیمت انگلستان به مقیاسهای المانی دیگر از جماه بدیهات بشمار می اید.

مولف این سطور را مستقیما برای طبع فراهم نساخته بلکه مرادش ترجمه آن بزبان انگلیسی بوده است.بنابراین بطور قطع در نظر داشته از نظر اسلوب انشاء در آن تغییراتی اساسی بدهد.
اما من جسارت چنین اقدامی را نداشتم فقط گاه و بیگاه از نظر اسلوب با کمال احتیاط تغییراتی جزئی در متن وارد کرده ام.از سهوهای رسم الخطی که بموقع بانها عنایتی نکرده بودم در متن بیش از انچه بتواند مورد قبول من باشد باقی مانده است.
املا اساسی خارجی که برای استفاده خوانندگان انگلیسی زبان در نظر گرفته شده بود بصورتی که در زبان المانی مذسوم است اغییر داده شد.اما املاء اسامی چینی را که از تلفظ درست انها به هیچوجه اطلاعی ندارم به همان نحو که گوتشمید نوشته بود اختیار کردم.

 

برای خرید کتاب تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 حال با وجود انکه خواننده این کتاب ممکن است در موارد متعدد به این نکته متوجه شود که مولف برای اخرین بار اثر خود را پیراسته نکرده است باز من این اطمینان دارم این اثر دارای ارزشی زیاد و همیشگی است.
این قضاوت تنها مربوط به فصول تاریک و پرابهام تاریخ اکشانیان و تاریخ شرق ایران در ارتباط با هندوستان نیست.بلکه اظهار درست اوراهم مورد تمجید از اسکندر و تاسیسات او شامل می گردد.
من سالیان دراز با متوفی همکاری نزدیک و فعال علمی داشته ام تا انجا که حتی مفارقت ظاهری نیز هرکز مانع این مراوده علمی نگردید.
به همین دلیل بارها شد که یکی از ما دو تن آراء و افکار دیگری را پذیرفتیم و دنبال کردیم .ت.نوادکه 1887

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان