دانلود کتاب ایل قاجار در پهنه تاریخ اثر نعمت الله قاضی شكیب

 

 وقتی چاپ دوم این کتاب آغاز گشت نسخه اصلی آن بخط نویسنده در دست نبود و امکان نداشت که قطعات پراکنده ی آنرا از بایگانی روزنامه پست تهران فراهم آوریم و مآخذ چاپ دوم قرار دهیم زیرا این داستان بتدریج بنگارش درآمده و نوشته های نخستین آن همراه با گذارای زمان از میان رفته بود و بهمین سبب ناچار شدیم که نسخه ی درج شده در پاورقی روزنامه را ملاک چاپ دوم قرار دهیم و انرا بگونه ئی که از نظرتان خواهد گذشت در اوردیم.
چاپ نخست کتاب بسی مفلوک بود شکستگی حروف از یکسو و بی نظمی سطور از سوی دیگر مشکلی پدید آورده بود که نمیشد از آثار آن دورماند و کتابی دلخواه پدید آورد.
سطور پشت سرهم قرار نداشت .جائی که قهرمان داستان سخن میگفت کلامش بدنبال هم نیامده بود و بی موجبی مطالب تمام نشده رها گشته بود و دنبال آن بسز سطر افتاده و مفهوم کلام را مغشوش ساخته بود.

 

برای خرید کتاب ایل قاجار در پهنه تاریخ اثر نعمت الله قاضی شكیب نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 جائی که مطلب میبایست سر سطر آمده باشد در پی سطر پیشین چیده شده بود و جائیی که عبارت میباید بدنبال عبارتی دیگر امده باشد سطر تا زه یی را کشل بخشیده بود.
بدتر اینکه در بهضی از موارد عبارات درهم گردیده بود و فی المثل سخنی مه با گفتگوی قهرمان مرد پیوستگی داشت با گفته های قهرمان زن داستان در آمیخته بود و موضوع سخن را دگرگونه گردانیده بود و درین میان نشانه های نویسندگی نقطه گذاری پریشانی فراوانی یافته بود و در بسیاری از موارد فی المثل بجای ویرگوب علامت پرسش نشسته بود و در میان کاف عربی با گاف پارسی امتیاز نشده بود.

 

دانلود کتاب ایل قاجار در پهنه تاریخ